Skip to content

Lokaal Wassenaar en de kapvergunning

22 december 20202 minute read

Wassenaar presenteert zich graag als groene oase of landgoed aan zee. Het kent een eeuwenoude traditie waarbij het groene, lommerrijke karakter van ons dorp wordt gekoesterd. Hiermee onderscheidt Wassenaar zich in de regio en scoort Wassenaar altijd hoog in de jaarlijkse “woonplaats-ranglijst” van Elseviers Weekblad. Daarnaast vervult het Wassenaarse groen een recreatieve functie, ook in de regio, voor vele wandelaars, fietsers, ruiters, sporters, vogelaars en toeristen.

Groen en bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Wassenaar is terecht trots op het feit dat het bij de gemeenten hoort met de grootste biodiversiteit van Nederland. Daarnaast houden bomen CO2 vast, vangen fijnstof op en zijn een cruciaal middel tegen hittestress, iets wat door de stijgende temperatuur steeds belangrijker wordt .

Groen en bomen zijn dus belangrijk voor Wassenaar en we moeten daar zuinig op zijn.

Door de gemeenteraad is besloten om de inspraak te starten over de regels voor het krijgen van een vereenvoudigde kapvergunning. Of het inderdaad een vereenvoudiging is, zal moeten blijken. Er wordt een lijst met bomen gebruikt waarvoor een kapvergunning nodig blijft. Ook bomen die onder bijvoorbeeld de Erfgoedwet en Wet Natuurbescherming vallen en op in bestemmingsplannen aangegeven plaatsen blijven vergunning plichtig. De deregulering zal in de praktijk met name meer vrijheid geven bij bomen die op maximaal 2 meter van de gevel staan. Er wordt dus meer vertrouwen en verantwoordelijkheid bij de Wassenaarders gelegd. Wel zal er zeker de eerste periode meer nadruk komen op handhaving. Ook goede voorlichting en communicatie zijn essentieel. Een jaar na de aanpassing zal er een evaluatie komen om te bezien of het niet te ingewikkeld is geworden en hoe de naleving is.

Lokaal Wassenaar is voorstander van vereenvoudiging van regelgeving waar dit kan en toegevoegde waarde heeft. Wij steunen het besluit om het voorstel tot vereenvoudiging van de kapvergunning vrij te geven voor inspraak. Wel hebben wij enige zorgpunten. Een onterecht gekapte boom is voorgoed verdwenen en eer een nieuw geplante boom weer volwassen is duurt vele jaren.

Wij roepen de Wassenaarders op om actief gebruik te maken van hun inspraakrecht, zeker daar ook landelijk de meningen nogal verdeeld zijn. Er zijn zelfs burgerinitiatieven voor herinvoering van de kapvergunning.

Voor Lokaal Wassenaar is de uitkomst van de inspraak en de evaluatie na een jaar belangrijk om na te gaan of we er mee moeten doorgaan. Vooralsnog dus het voordeel van de twijfel en uitgaan van vertrouwen in de Wassenaarders.

Fractie Lokaal Wassenaar

 

Tags

GemeenteraadIngezondenLokaal WassenaarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top