Skip to content

Wassenaarse VVD: Onze beste wensen voor 2021!

31 december 20202 minute read

Voor vele Wassenaarders was 2020 een bijzonder uitdagend jaar. Voor onze ondernemers die meerdere keren hun bedrijf, winkel of restaurant moesten dichtdoen. Voor iedereen die thuis moest werken en tegelijkertijd kinderen moest onderwijzen, omdat de school bijvoorbeeld dicht was. Voor onze maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die klaar stonden om ouderen te helpen met boodschappen, een veilige ontmoetingsplek creëerde of op een andere manier klaar stonden.

En ook voor onze gemeente die moest inspelen op alle ontwikkelingen rondom Corona en zorgen voor goede communicatie richting ons allemaal. De ‘politiek’ moest daarbij haar werk blijven doen en zoveel mogelijk ondersteuning bieden waar nodig. Als Wassenaarse VVD hebben wij daaraan bijgedragen door bijvoorbeeld onze ondernemers extra tegemoet te komen met minder precariobelasting. En met goed bestuur zonder gedoe.

Hoewel de Langstraat en vele andere plekken verlaten aanvoelen en we allemaal de gezelligheid missen, is er nieuw perspectief voor komend jaar. Een jaar met een vaccin en een jaar waarin we ons leventje hopelijk stap voor stap weer kunnen oppakken met bijvoorbeeld sporten, etentjes, familie en vrienden. En ook met mooie plannen om Wassenaar verder te helpen. Bijvoorbeeld door ons centrum op te knappen, ons raadhuis beter te gaan benutten en woningbouw op bestaande locaties te realiseren. Daar doen wij het voor en daar kijken we naar uit. Laten we gezamenlijk er een beter jaar van maken!

Ik wens u van harte een fijne en veilige jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar toe. Een jaar waarin we weer vaste grond vinden en elkaar weer gaan zien! Mocht u een nieuwjaarswens hebben voor ons of Wassenaar, schroom dan niet om contact op te nemen.

Namens ons gehele team,

Laurens van Doeveren

Fractievoorzitter VVD Wassenaar

Tags

GemeenteraadIngezondenVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top