vrijdag 24 september 2021

P Politiek

VVD op koers voor 2020

De VVD fractie wenst u een gezond en voorspoedig 2020 toe. De raadsleden van de VVD blijven in 2020 werken aan een prettige woon- en werkomgeving. Landelijk scoort Wassenaar hoog op diverse lijstjes, dus de lat voor verbetering ligt hoog.

De VVD wil daar samen met coalitiepartners, oppositie, belangenverenigingen, ondernemers en inwoners de schouders onder zetten. Hoge scores in de landelijke statistiek zijn leuk, maar daarmee is Wassenaar niet klaar. Er staan dit jaar veel belangrijke zaken op de Wassenaarse agenda waar de VVD haar bijdrage aan gaat leveren.

Dankzij de inzet van VVD-raadslid Iwein Borm en D66 collega Marion Gout hebben alle Avalex gemeenten een pas op de plaats gemaakt met de invoering van “Het Nieuwe Inzamelen” waarmee er stappen zijn gemaakt richting nascheiding, wat volgens de VVD een betere, schonere en goedkopere methode is. “We zijn ervan overtuigd dat machines beter in staat zijn afval te scheiden dan de particulier.” stelt Iwein Borm. “Maar we hebben ook de inzet van alle inwoners nodig om het aantal kilo’s restafval omlaag te krijgen. Dan dalen ook de kosten.”

“De nieuwbouw op Valkenburg is in een patstelling gekomen, waar de Provincie juiste een versnelling wilde.” zegt Valkenburg woordvoerder Bernard Menken. “Daar komt dit jaar vuurwerk, waarbij wij inzetten op afname van de verkeersdruk en behoud van een fraaie groene zone. Verkeer in Wassenaar is echt een probleem, waar we regionaal en landelijk op blijven hameren.”

De gemeente heeft globale doelen voor 2030 opgesteld. Die worden komende jaren verder ingevuld en in praktisch beleid omgezet. De VVD draagt hier graag aan bij.

Wilt u met ons meedenken of doen: word lid van de VVD Wassenaar op www.vvd.nl