woensdag 02 december 2020

P Politiek

CDA-Wassenaar: Zij aan Zij 2020 in!

Afgelopen zaterdagmiddag was het druk bij het CDA op de nieuwjaarsreceptie. Ruim 50 mensen kwamen het glas heffen op een geslaagd 2020.

Dit keer vond de bijeenkomst plaats op de fraaie zorg- en kinderboerderij aan de Rodenburglaan. Het CDA vindt het mooi om bijeenkomsten te organiseren op bijzondere plekken waar veel Wassenaarders plezier aan beleven. De bijeenkomsten van het CDA zijn de moeite waard, ook voor mensen die (nog) geen lid zijn!

Niet alleen CDA leden waren aanwezig, maar ook de burgemeester, diverse politieke partijen-coalitie en oppositie- en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. CDA-voorzitter Dienke Dekker: “Het is mooi om te zien dat de sfeer in zowel het CDA zelf zo goed is als ook de onderlinge verhoudingen met andere politieke partijen in de gemeenteraad. Dat is belangrijk en het koesteren waard.”

Bij een nieuwjaarsborrel hoort ook een toespraak van de voorzitter. Zij had er duidelijk zin in! Zo hekelde zij het doorgeslagen individualisme. Daar heeft het CDA helemaal niets mee. Ook de kilte van de doorgeslagen markt en de “verbureaucratisering” van de overheid kregen ervan langs. Juist een gemeente als Wassenaar kan ervoor zorgen dat de burger niet wordt ondergesneeuwd. Het CDA vindt dat de mens de maat der dingen moet zijn en dat de kracht van de samenleving voorop dient te staan.

De oplossingen voor de nijpende problemen waarvoor de samenleving zich gesteld ziet, zullen voor grote veranderingen gaan zorgen. We moeten oplossingen vinden voor kwesties zoals de klimaatverandering, de migratieproblematiek, de woningbouw en de grote financiële tekorten in het Sociale Domein.

Bij die komende veranderingen wordt een groot beroep gedaan op kracht, creativiteit en optimisme van mensen. Landelijk en lokaal. Het CDA heeft er groot vertrouwen in dat de samenleving veerkrachtig genoeg is om aan die veranderingen vorm te geven. Ook in de gemeenteraad van Wassenaar samen met andere politieke partijen en groeperingen. Die kracht, creativiteit en optimisme zijn ook ruimschoots aanwezig in de Wassenaarse samenleving en moeten dan ook optimaal ingezet worden.

De afdelingsvoorzitter deed ook een pleidooi voor twee hele concrete zaken in haar speech. Zo riep zij op om te komen met verzorgingshuizen voor ouderen en instelling van een algeheel vuurwerkverbod. Het CDA wil Zij aan Zij met de Wassenaarders samen bouwen aan een veilig, rechtvaardig en sociaal Wassenaar. Wij pakken de uitdaging op. Doet u mee? Meer weten of lid worden? Kijk op cdawassenaar.nl