dinsdag 22 juni 2021

P Politiek

VVD: (Nep-)nieuws over Afval

Afval bestaat uit grondstoffen waar we wat mee kunnen en grondstoffen waar we niks mee kunnen. Dat geldt ook voor nieuws. Er is echt nieuws en er is nepnieuws. De laatste tijd was er aardig wat nepnieuws over afval. In dit artikel zetten we een aantal feiten voor u op een rijtje.

Nieuw afvalbeleid

Na een jaar vol onderzoeken en werkbezoeken heeft de gemeenteraad afgelopen zomer voor een nieuw afvalbeleid gekozen. We kiezen als Wassenaar voor brede nascheiding wanneer dat mogelijk is. Dat zal in verband met lopende contracten nog minstens 2 jaar duren. In de tussentijd gaan we niet wachten, maar kostenneutraal inzetten op de bronscheiding van PMD. Dit doen we door in Wassenaar-Zuid en Rijksdorp PMD-minicontainers te plaatsen. Deze extra service leidt tot meer opbrengsten (PMD levert geld op) en lagere kosten (minder restafval verbranden kost minder geld). Dat compenseert ongeveer de extra inzamelingskosten. Dit nieuwe beleid werd door 19 van de 21 zetels gesteund (Alleen DLW en Hart voor Wassenaar stemden tegen).

Uitrol PMD-containers
Medio januari werd door Avalex een brief verzonden naar de huizen met de PMD-container. In die brief stond ten onrechte dat de restafvalcontainer voortaan slechts elke vier weken opgehaald zou worden. Daags na deze brief verstuurde Avalex een nette correctie: het restafval wordt gewoon elke twee weken opgehaald.

Proces

Nu de PMD-containers er zijn is het belangrijk dat we met elkaar de komende twee jaar ook echt werk maken van het scheiden van PMD uit het restafval. Dit is nodig voor onze milieudoelen én onze portemonnee. Op 1 januari 2022 loopt het contract met de huidige afvalverwerker af. VVD-woordvoerder Iwein Borm heeft samen met D66-collega Marion Gout het afgelopen jaar twee raadsconferenties voor alle Avalex-gemeentes georganiseerd. Nu wordt een breed gedragen motie in alle raden van het Avalex-gebied voorgelegd. Deze motie eist dat de nieuwe afvalverwerker ook nascheiding aanbiedt. Mede dankzij deze inspanningen leidt onze wethouder Hubert Schokker binnen Avalex de stuurgroep over nascheiding.

Wat gaat u hiervan merken?
Het is de bedoeling dat de PMD-containers in 2022 weer verdwijnen en dat restafval dan weer wekelijks opgehaald wordt. Tot die tijd is het belangrijk om PMD zo goed mogelijk te scheiden. Daarnaast gaan we inzetten op extra communicatie over de scheiding van glas, papier, textiel, GFT inclusief etensresten, PMD en klein chemisch afval. Want minder restfval in de grijze bak is directe kostenbesparing voor alle inwoners.

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op www.vvd.nl