zondag 09 mei 2021

P Politiek

PvdA: Warenar moet De Warenar blijven

Jaren van achterstallig onderhoud eisen hun tol. Theater Warenar is toe aan een grootscheepse renovatie of aan nieuwbouw. De gemeenteraad staat voor een belangrijke keuze. Het pand is beeldbepalend voor ons dorp. Veel Wassenaarders bewaren herinneringen aan wat eens het patronaatsgebouw was, later Jeroenhuis ging heten en uiteindelijk “De Warenar” wordt genoemd.

Een grote meerderheid van de bevolking is dan ook, zo blijkt uit een enquête, voor het behoud van het gebouw en voor behoud van de theaterfunctie. Dat is ook de opstelling van de PvdA, die dus zacht gezegd niet gelukkig is met de voorkeur voor nieuwbouw van het college van B en W.

Ook de Stichting Beheer Warenar, de exploitant van het gebouw, wil de weg van renovatie inslaan. Bovendien denkt deze stichting dat een veelzijdig cultuuraanbod niet mogelijk is zonder subsidie van de gemeente. Dat vindt ook de PvdA, die het dus niet eens is met het voorstel van B en W om de exploitatiesubsidie van 60.000 euro per jaar te schrappen. Na de afgewende bezuiniging op de bibliotheek moet een tweede aanslag op de cultuur in ons dorp worden voorkomen.

Het alternatief voor nieuwbouw, de renovatie, voorziet ook in de bouw van maximaal vier nieuwe betaalbare woonappartementen. De PvdA is, en dat kan gezien het verkiezingsprogramma geen verrassing zijn, voorstander van sociale woningbouw op deze plek.

 

warenar pvda