zaterdag 08 mei 2021

P Politiek

CDA: Eindelijk voorstellen over de toekomst van de Warenar

Wassenaar heeft met de Warenar een theater waar al veel te lang over gesproken wordt. Een ding is zeker er moet een theater in Wassenaar blijven. Het is gezien de staat van onderhoud noodzakelijk om nu door te pakken. Dat kan alleen als de kerk (grondeigenaar), de gemeente (gebouweigenaar) en het bestuur van de Warenar (exploitant) samenwerken aan de plannen. Wassenaarders samen is ook hier de basis voor succes.

Chapeau voor de Warenar
CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Afgelopen weekend ben ik echt helemaal stuk gegaan bij de voorstelling Sorry Baby van Stefano Keizers in de Warenar. Te gek dat er jaarlijks zo veel top voorstellingen zijn in ons dorp. Chapeau voor de mensen van het bestuur van de Warenar. Ben blij dat we de afgelopen raadsvergadering samen met andere fracties de jaarlijkse subsidie voor de Warenar gerepareerd hebben voor de komende jaren.”
Lachend in het theater en genietend van een drankje aan de bar heb je het niet door, maar de onderhoudsstaat van de Warenar is Wassenaar onwaardig. Langer uitstel is volledig onverantwoord. CDA-woordvoerder Wim Koetsier: “Er moet nu echt iets gebeuren, anders komt het voortbestaan van de theater- en dorpsfunctie in gevaar. Een theaterfunctie in ons dorp is gewoon onmisbaar en als CDA zullen wij alles eraan doen om dat te behouden voor ons dorp.”

CDA-motie heeft effect
Het CDA heeft bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om vaart te maken rond de Warenar en snel te komen met voorstellen. Het duurt allemaal veel te lang. CDA-woordvoerder Wim Koetsier: “Eindelijk hebben we een voorstel van het college gekregen over de toekomst van de Warenar. Mijn complimenten voor het college. De tijd van voortmodderen en wegkijken is nu voorbij!”

Herontwikkeling of toch renovatie als terugval optie?
In het voorstel zaten twee serieuze varianten. De eerste variant bevat renovatie en realisatie van 4 woningen. De tweede optie bevat herontwikkeling/sloop met realisatie van maar liefst 15 woningen. De laatste optie is financieel aantrekkelijk en zorgt voor nieuwe woningen. Het CDA is voorstander van de realisatie van liever meer dan minder woningen. De vraag is wel of het passend gemaakt kan worden op deze locatie en er door de wethouder niet te lichtzinnig wordt omgegaan met de gedeeltelijke monumentstatus. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Op papier lijkt de transformatie de aantrekkelijkste variant. Het college zal snel moeten bewijzen dat de variant ook uitvoerbaar is. Zo niet dan vallen we wat het CDA betreft direct terug op de renovatievariant. Langer uitstel is onverantwoord.”

Meer weten over het CDA of lid worden? Kijk op www.cdawassenaar.nl of neem contact op met onze raadsleden.

RonaldEverardWarenarSK