zaterdag 25 september 2021

P Politiek

VVD: Eerste stap naar een mooie toekomst voor dorpshuis en theater

De VVD vindt dat theater en dorpshuis de Warenar aan de Kerkstraat voor Wassenaar behouden moeten blijven. Natuurlijk zijn er genoeg uitgaans- en theater mogelijkheden in de ons omringende grote gemeentes. Maar het theater is in combinatie met het multifunctionele gebouw van grote waarde voor Wassenaar en zijn inwoners. Naast 30 theater voorstellingen worden in de Warenar ruim 300 bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd, waarmee in totaal zo'n 30.000 bezoekers per jaar de Warenar bezoeken. Daarmee is het uit cultureel, maatschappelijk en sociaal oogpunt een belangrijke Wassenaarse voorziening.

De VVD stelt daarbij wel de vraag wat dit de inwoners van Wassenaar mag kosten. De afgelopen jaren is de "betaalbaarheid" ten koste gegaan van noodzakelijk onderhoud. Dat het gebouw nog zo lang zo goed kan functioneren is te danken aan de ongelofelijke inzet van de beheerder, de Stichting Beheer Warenar (SBW), en haar medewerkers. Recentelijk hebben de Gemeente als pandeigenaar, de Parochie als grondeigenaar en de SBW consensus bereikt om plannen uit te werken om de Wassenaarse theater- en dorpsfunctie een toekomst te geven op de huidige Warenar-locatie.

Vandaar ook dat de VVD de voorgestelde richting van herontwikkeling ondersteunt. Met behoud van het waardevolle karakteristieke karakter van het pand word een nieuw functioneel gebouw ontwikkeld, krijgt het theater een upgrade en worden 15 woningen gebouwd. Dit alles moet er voor zorgen dat er een goede toekomst voor het theater gerealiseerd wordt met een functioneel gemeenschapsgebouw. Waarbij de financiële gevolgen voor de inwoners van Wassenaar minimaal zijn.

Nu op naar de volgende stap, waarbij de input van alle stakeholders van groot belang is.

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op www.vvd.nl