vrijdag 23 april 2021

K Kunst & cultuur

Kunstgroep Wassenaar en Anatomie & Kunst

Kunstgroep Wassenaar nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn dinsdag 18 februari om 19.30 uur in Galerie in de Molen om te luisteren naar George Maat over: “Lichaamsbouw verwondert en inspireert tot beeldvorming: maar hoe?”. Toegang geheel gratis.

In hun project Verbeeldingskracht in Kunst & Wetenschap probeert Kunstgroep Wassenaar een uitwisseling van gedachten op gang te brengen tussen wetenschapper, kunstenaar en verder iedereen die belangstelling heeft. 

We bekijken of we in contacten met wetenschappers, die ook al hun verbeeldingskracht inzetten, verdere inspiratie kunnen vinden. Eerder hebben we geluisterd naar en gesproken over moleculaire patroonherkenning, over de rol die intuïtie speelt in creatieve processen, over sterrenkunde en het opschuiven van grenzen, over spirituele elementen in de geschiedenis van de mens, karma en reïncarnatie.

George Maat spreekt dinsdag 18 februari om 19.30 uur, met ons over “Lichaamsbouw verwondert en inspireert tot beeldvorming: maar hoe?”
Iedere beeldend kunstenaar laat zich graag inspireren door wat hij of zij ziet. Prikkel voor die inspiratie is verwondering over het beeld dat hij zich van het object vormt. Vanouds is de lichaamsbouw van de mens zo’n inspiratiebron. Iedereen accepteert met een zekere vanzelfsprekendheid dat het resultaat van die beeldvorming ‘gewoon’ vertaald kan worden tot kunst. Maar hoe gebruikt de kunstenaar onze eigen anatomie om tot een kunstwerk te komen? Met andere woorden: welke rol speelt het lichaam van een kunstenaar zelf om uit deze beeldvorming een kunstobject te scheppen.

George Maat is arts, anatoom en forensische en archeologisch antropoloog. Hij is emeritus hoogleraar in Leiden en doceerde ook in Utrecht, Paramaribo en Koeweit. Hij was als kernlid van het Landelijk Team Forensische Opsporingen en als consulent bij het Nederlands Forensisch Instituut betrokken bij de identificaties van slachtoffers bij diverse rampen. Tevens nam hij deel aan diverse archeologische opgravingen , zoals in de Pieterskerk in Leiden, op Spitsbergen (1980; zoektocht naar het graf van de walvisvaarders), de Willem Barentz expedities (1996, 1998, zoektocht naar het graf van Willem Barentz), in Koeweit (soldaten van Alexander de Grote) en in de catacomben in Rome. Hij is Honorary Professor aan de Universiteit van Pretoria en gasthoogleraar in Kathmandu.

Kunstgroep Wassenaar nodigt iedereen die belangstelling heeft, kunstenaar of geen kunstenaar, wetenschapper of geen wetenschapper, uit om aanwezig te zijn dinsdag 18 februari om 19.30 uur in Galerie in de Molen. Toegang geheel gratis. U bent allen van harte welkom.

Zie ook; www.kunstgroepwassenaar.nl