maandag 03 oktober 2022

A Algemeen

Run for Rio in Oeganda

Het was de jonge Anita Bellekom die in 2016 naar Oeganda ging. Zij kwam op de Victory School in Kampala en trok zich het lot aan van de weeskinderen die daar in armoedige omstandigheden woonden. Door mislukte oogsten en verhoging van de voedselprijzen kregen de kinderen slechts één keer per dag een bord maïsmeelpap. Met de steun van de Wassenaarse Stichting Run for Rio wist de Victory School tegenvallers te overwinnen.

Inmiddels hebben de weeskinderen allemaal een pleeggezin. De kleine woonhuisjes op de school worden gebruikt voor betalende boarding schoolkinderen. Hiermee kan de school voortbestaan. Het huurcontract is inmiddels met 5 jaar verlengd. En er zijn twee koks die iedere dag 3 maaltijden verzorgen voor alle aanwezige schoolkinderen en arme kinderen uit de omliggende armenwijk Namasuba.

Hiermee was het werk van Anita niet klaar. Immers als je klaar bent op de basisschool, wat ga je dan doen? Anita zocht in 2018 contact met de het Nederlandse echtpaar Piet en Pita Buitendijk. Zij werken al 20 jaar met weeskinderen. Naast een aantal woonhuizen hebben Piet en Pita, ook een basisschool, een kliniek en een technische school laten bouwen. Deze voorzieningen zijn voor weeskinderen, maar ook voor kansarme kinderen uit de omgeving. Anita ging er kijken en kwam zeer enthousiast terug. Zij zorgde voor een contact tussen de directeuren van de beide scholen. Deze werden het eens dat de weeskinderen van de Victory School mogen doorstromen naar de technische school van Noah’s Ark. Met de start van het nieuwe schooljaar in januari 2019 gingen de eerste 10 kinderen een vak leren op hun nieuwe school.

Het bestuur van Run for Rio maakte kennis met Piet en Pita Buitendijk. Al snel kwamen er plannen om nog meer weeskinderen en kansarme kinderen in Oeganda te helpen. De school dient gebouwd en onderhouden te worden door lokale bevolking en de gemeenschap moet zorgen voor voldoende geld om leerkrachten te betalen. Piet zocht contact met de lokale bevolking van Kalagala, dicht bij de oorsprong van de Nijl aan het Victoria Meer. Een omgeving met veel arme mensen, maar ook met voldoende kansen om iets moois op te bouwen. Het enthousiasme groeide, er kwam een volmondig ja. Wij willen werken aan de toekomst van onze kinderen, zeiden de ouders. Begin 2020 startte de lokale bevolking met het graven van de fundering. Help mee aan de bouw van de school, stort uw bijdrage op NL57RABO0368010724 of NL21INGB0000193157 t.n.v. Run for Rio.