vrijdag 14 augustus 2020

P Politiek

VVD: Wassenaarse belangen verdedigen rondom impasse Valkenburg

De afgelopen weken was er veel te doen rondom de nieuwe woonwijk op Vliegkamp Valkenburg. De Wassenaarse VVD komt op voor ons dorp in de regio.

Vorig jaar bereikten Wassenaar, Katwijk, Provincie en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) een belangrijk akkoord over de realisatie van 5000 woningen, de groene zone en het verkeer. Helaas ligt de uitvoering al maanden stil omdat Katwijk en het RVB het niet eens worden over het soort woningen en diverse randvoorwaarden.

Katwijk heeft sindsdien nog steeds geen bestemmingsplan gemaakt en wil terugkomen op de in 2019 gemaakte afspraken. Na 15(!) jaar overleg en het grote tekort aan woningen zijn de Tweede Kamer en Minister er klaar mee en dreigen met ingrijpen tegen Katwijk. De Wassenaarse VVD maakt zich daar zorgen over. Zij is in gesprek met de Tweede Kamer en de provincie voor behartiging van de Wassenaarse belangen.

Het ligt namelijk niet aan Wassenaar dat de afspraken over Valkenburg niet zijn uitgevoerd. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en onze wethouder heeft de leiding over de invulling van een mooie groene zone. De ontstane situatie mag daarom in geen geval leiden tot een slechtere verkeersafwikkeling, extra sluipverkeer of een kleinere groene zone door meer woningbouw. Onze boodschap vindt weerklank: in een motie uit de Tweede Kamer werd gevraagd om de impasse rondom woningbouw te doorbreken, maar tegelijkertijd vast te houden aan de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken. Voor de VVD blijft dit de basis waarop verder gewerkt wordt.

Vorig jaar waren een aantal eenmansfracties tegen de afspraken. Als Wassenaar zich toen buitenspel had gezet waren de Minister en Tweede Kamer nu ongetwijfeld voor het maximale aantal van 10.000 woningen gegaan. Goed besturen omvat ook het aanvoelen van de tijdgeest en het meedenken in de regio. Met de huidige afspraken heeft Wassenaar een plek aan tafel naast Katwijk, de provincie en het Rijk en is er een kader gecreëerd waaraan we de andere partijen nu kunnen houden. Een kader waarin plek is voor voldoende woningen op Valkenburg, met een fraaie, door Wassenaar ingevulde groene zone.

Namens de fractie,
Laurens van Doeveren
Bernard Menken

Meedenken en meebeslissen over de koers van de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op www.vvd.nl

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief