dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

CDA: Woningnood eist daadkracht politiek

De woningbouw in Wassenaar moet flink worden gestimuleerd. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat er 50 tot 75 woningen per jaar bij komen. We wisten dat dat niet makkelijk zou worden, maar de prestaties van het college op dit terrein zijn tot op heden teleurstellend. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Echte volkshuisvesters weten dat je van eindeloos gepraat en gediscussieer niet kunt wonen. Het mag niet bij nota’s en brieven schrijven en praten blijven. Het gaat om concrete plannen maken en realiseren. Is daar voldoende power voor aanwezig?”

De samenstelling van ons dorp vergrijst onnodig snel. Veel jongeren kunnen niet in het dorp wonen. Verdien je iets te veel voor de sociale huursector, dan is ook een koop- of huurwoning onbereikbaar gezien de torenhoge prijzen. Er zijn gewoon veel en veel te weinig geschikte betaalbare woningen beschikbaar voor onze eigen Wassenaarse starters en gezinnen. Ook de druk op de sociale huursector is inmiddels erg groot. CDA-woordvoerder wonen Wim Koetsier: “We kunnen natuurlijk niet alles op heel korte termijn oplossen, maar het is absoluut zaak om snel samen met de woningcorporaties en andere ontwikkelaars nieuwe sociale en midden-categorie huurwoningen te realiseren in Wassenaar.”

Overal in het land zijn de woningprijzen fors gestegen, waarbij de woningvraag van de vele expats zorgt voor extra concurrentie en nog hogere prijzen in Wassenaar. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “We maken ons zorgen over de toekomstige samenstelling van Wassenaar. Door de steeds hogere woningprijzen kunnen straks mensen zoals onderwijzend personeel, agenten met een middeninkomen helemaal niet meer wonen in Wassenaar. Dan gaat de ziel uit ons dorp. Dat mag absoluut niet gebeuren.”
De vorige CDA-wethouder Bert Doorn had al een mooi woningbouwlocatieoverzicht gemaakt in zijn woningnota. Dat overzicht is allang bekend. Wim Koetsier: “Waarom gaat het allemaal zo traag in Wassenaar? Waar wachten we nog op? Nog weer een nieuw rapport?

Ga samen met de burgers en ontwikkelaars aan de slag en ga bouwen. We hebben plekken genoeg om te bouwen. Er zijn mogelijkheden voor nieuwbouw op de gemeentewerf, de voormalige Den Deyl-school, Polanenpark, Zonneveldweg etc.”

Fractievoorzitter Ronald Everard: ”Samen met de burgerinitiatieven voor Kerkehout en de Stokstaartjes kunnen we ook snel plannen maken samen met onze inwoners. Daar worden CDA’ers enthousiast van! Wat is er mooier als Wassenaarse senioren kunnen doorstromen naar mooie nieuwe appartementen en jongeren kunnen gaan wonen in hun voormalige woningen. Dat zijn koppelingen die we snel moeten maken!”