dinsdag 19 oktober 2021

N Nieuws

Principe-akkoord Katwijk en Rijksvastgoedbedrijf

Er is een principe-akkoord bereikt tussen de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen, D66) berichtte dit nieuws afgelopen dinsdag aan de Tweede Kamer. In de komende periode zal worden gewerkt aan nieuwe bestuurlijke afspraken tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij de voortgang van de gebiedsontwikkeling centraal staat.

De gemeente Katwijk laat weten blij te zijn met het principe-akkoord voor ‘snelle en betaalbare woningbouw op locatie Valkenburg’. Wethouder Gerard Mostert (ChristenUnie): “Wij hebben ons sterk gemaakt voor extra woningen voor de middeninkomens in het plan door met het voorstel te komen om voor deze groep 600 extra woningen te bouwen.”

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Veldhoven dat op locatie Valkenburg tenminste 5000 woningen zullen worden gerealiseerd. Tot nu toe werd steeds uitgegaan van een maximum van 5000 woningen, al deed de gemeente Katwijk vorige week een aanbod om 600 extra woningen te bouwen op locatie Valkenburg. De gemeente Wassenaar liet vorige week nog weten geen voorstander te zijn van het verhogen van het woningbouwprogramma op locatie Valkenburg omdat dit een verhoogde verkeerdruk geeft op de geplande ontsluitingswegen van Valkenburg en gevolgen kan hebben voor de stikstofdepositie. Het is niet bekend of het principe-akkoord een nieuw maximum aantal woningen bevat. Naar verwachting wordt het principe-akkoord, waarvan de inhoud nog niet openbaar is gemaakt, nog deze week getekend.