zaterdag 31 juli 2021

N Nieuws

Aanslag lokale heffingen 2020

Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2019 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 5,1% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 3,5% meer dan in 2019.

Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen:

Onroerendezaakbelasting (OZB);
afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht voor bedrijven);
rioolheffing;
hondenbelasting.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De OZB-aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Deze waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De opbrengst van de OZB gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen.

Afvalstoffenheffing
Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Door toename van hogere kosten, hogere bijdrage Avalex en hogere kosten van afvalverwerking die de gemeente in rekening gebracht krijgen, zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing ten opzichte van 2019 met ongeveer 5,7% gestegen.

Reinigingsrecht
Voor het belastingjaar 2020 wordt het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval niet meer door de gemeente gedaan.

Rioolheffing
Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten van het rioolstelsel en andere wettelijke watertaken. De tarieven zijn gelijk gebleven aan belastingjaar 2019.

Hondenbelasting
Houders van een hond betalen hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen maar ook de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en straatreiniging. De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2020 alleen met het inflatiepercentage van 1,4% verhoogd.

Overzicht belangrijkste tarieven Wassenaar 2020: zie tabel.

BSGR aangesloten bij MijnOverheid
De BSGR is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin men digitaal post ontvangt van bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook van de BSGR. Dit betekent dat de belastingaanslagen en andere post van de BSGR digitaal aangeboden worden in de Berichtenbox. Als u uw Berichtenbox al heeft geactiveerd en daarbij aangevinkt heeft dat u post van de BSGR via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt u uw belastingaanslag in uw Berichtenbox.

Liever aanslag per post
Mocht u uw belastingaanslag en andere post van de BSGR toch liever op papier per post willen ontvangen dan kunt u dat in MijnOverheid aanpassen. Het adres van de website van MijnOverheid is https://mijn.overheid.nl. De gemeente of de BSGR kunnen dit niet voor u doen omdat alleen u met uw DigiD-code toegang heeft tot de Berichtenbox van MijnOverheid. Het (opnieuw) aanvragen van uw DigiD-code regelt u via www.digid.nl.

Niet eens met uw aanslag en deskundige inschakelen of niet?
Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde en/of aanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de BSGR. Het indienen van bezwaar is makkelijker dan u denkt. U kent uw woning het beste en kunt goed aangeven waarom u bijvoorbeeld denkt dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog of te laag zou zijn. Uw bezwaar wordt altijd serieus in behandeling genomen.

Via internet en andere kanalen bieden verschillende bureaus hun diensten aan om gratis bezwaar voor u te maken tegen de WOZ-waarde, zogeheten no-cure-no-pay bureaus. Wat veel mensen echter niet weten is dat dit helemaal niet gratis is. Bovendien zijn de bezwaren die veel no-cure-no-pay bureaus indienen algemeen van aard en gaan niet altijd op specifieke zaken in.

Wanneer een no-cure-no-pay bureau aanbiedt om gratis bezwaar voor u te maken, kost dit u in eerste instantie inderdaad niets. Maar wanneer de waarde inderdaad te hoog blijkt te zijn vastgesteld, ontvangen de bureaus een kostenvergoeding voor het indienen van het bezwaar, de hoorzitting en een eventuele rechtszaken. Deze kosten kunnen oplopen tot wel € 1.100,–, eveneens bij hele kleine waarde-aanpassingen.

Het uitgangspunt bij deze bureaus is het krijgen van een zo hoog mogelijke kostenvergoeding. Deze kostenvergoedingen worden betaald uit belastinggeld. Als burger betaalt u via de belastingen dus ook mee aan de kostenvergoeding. Dat betekent dat de dienstverlening van no-cure-no-pay bureaus zeker niet gratis is. Daarnaast is het digitaal bezwaar maken via MijnBSGR of een terugbelafspraak aanvragen net zo snel en eenvoudig. Op de website van de BSGR kunt u zien waaraan uw bezwaar moet voldoen. U kunt natuurlijk ook bellen om de waarde te bespreken.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de BSGR.