vrijdag 10 april 2020

P Politiek

CDA: versterken realisatiekracht topprioriteit!

Wassenaar krijgt zes ambtenaren die 100% voor Wassenaar werken in het kader van de lange termijn ontwikkeling van Wassenaar 2020-2030. Het CDA vindt dit een mooie eerste stap. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Voor ons staat de versterking van de realisatiekracht op één, de belangrijkste doelstelling van het programma. We zijn voorstander van een nuchter programma dat betaalbaar en uitvoerbaar is. Problemen oplossen en uitdagingen aanpakken zijn cruciaal. Ik denk daarbij aan het aanpakken van het tekort van € 1 miljoen op de jeugdzorg en de komende herverdeling van het gemeentefonds. Dat zijn zaken die meer aandacht moeten krijgen.”

Meer aandacht voor de leefbaarheid in Wassenaar

We zijn ook voorstander om jongeren veel sterker te betrekken bij de toekomst van ons dorp. Dat zit te weinig in het programma. Het CDA wil ook meer aandacht voor de toekomstige ontwikkeling van de leefbaarheid van ons dorp. Fractievoorzitter Ronald Everard: “Het college heeft een roze bril op als het gaat over de internationalisering van ons dorp. Zitten zowel mooie als minder mooie kanten aan. Het is dan ook absoluut noodzakelijk om die ook te benoemen en mee te nemen in die lange termijn ontwikkeling. Om er een paar te noemen: effecten op de woningmarkt, het vrijwilligerswerk, de scholen, de zorg en onze verenigingen.”

Concreter en meer focus
Wassenaar 2030 mag wat het CDA-betreft concreter en winnen aan focus. Een van de voorbeelden is het programma Duurzaam en Toekomstbestendig. CDA-commissielid Fysieke Leefomgeving Daniëlle Starrenburg: “Het leek alsof er weinig is meegenomen over de energietransitie, maar er bleek wel degelijk hard aan gewerkt te worden. Het is nu taak duidelijke en uitvoerbare doelen te formuleren voor een CO2-neutraal Wassenaar en komen tot een realistisch tijdspad. Dan is het duidelijk voor iedereen!”

Meer ambitie om armoede aan te pakken
Ook voor het thema “Iedereen doet mee” is er meer behoefte aan focus en ambitieuze doelstellingen. CDA-woordvoerder Sociaal Domein Wim Koetsier: “De intenties zijn goed, al moet het hier en daar natuurlijk ambitieuzer. Streven naar een afname van het aantal huishoudens dat in armoede leeft in ons rijke dorp met slechts 10% voor de komende 10 jaar, dat is geen ambitie, dat is pure armoede! Hier moet de lat behoorlijk hoger worden gelegd!”

Stilstand is vaak achteruitgang. Het CDA volgt de ontwikkelingen, bewaakt de voortgang, benoemt zo nodig problemen en komt met voorstellen. Heeft u een goed idee, neem contact met ons op met de fractie van het CDA in de gemeenteraad. Wassenaarders Samen is niet voor niets ons motto!

Meer weten over het CDA, kijk op www.cdawassenaar.nl

 

RonaldEverardvoordePaauw

Ronald Everard voor Huize De Paauw. 

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief