zaterdag 24 juli 2021

N Nieuws

Franse commando's herdacht

In de nacht van 28 februari 1944 werden zes Franse commando's mariniers op het Wassenaarse strand aan wal gezet door een Engelse Motor Torpedo Boot.

Op verzoek van de Engelse inlichtingendienst werd onderzocht of er hier wellicht een gat zat in de Duitse Atlantikwall. Zij vertrokken vanuit het Engelse Great Yarmouth met de bedoeling om een dag later weer te worden opgehaald. Wat er mis is gegaan is nooit duidelijk geworden. De volgende dag spoelden de lichamen van de zes aan op het strand. De stoffelijke resten zijn destijds door de Duitsers gevonden en begraven als "onbekende Engelse piloot".

Ter herinnering aan deze groep Franse commando's is een monument opgericht aan de Wassenaarseslag waar ieder jaar een herdenking plaatsvindt, zo ook vandaag 27 februari 2020...De commando’s sneuvelden voor onze vrijheid aan het Wassenaarse strand, een belangrijke episode uit de Tweede Wereldoorlog.

Na de ceremonie reikte de Franse Defensie attaché, kolonel Bruneau, aan twee Nederlandse militairen een medaille uit voor hun verdiensten tijdens missies in het buitenland.

Bron: Traces of War