zondag 28 november 2021

A Algemeen

Individuele coaching vanuit het jongerenwerk.

Zoals wij eerder in onze columns hebben geschreven biedt het jongerenwerk ook coaching aan jongeren. Graag wil ik je vandaag meenemen in de route hiernaar toe en op wat voor manieren wij iets kunnen betekenen voor jongeren in onze coaching trajecten. Het jongerenwerk begeleid jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar.

Onze coaching trajecten krijgen we vaak binnen via het aanmeldoverleg van het CJG waar elke dinsdagochtend alle aanmeldingen voor hulp worden besproken op het CJG. In een multidisciplinair overleg met daarbij Kwadraad, Jeugdformaat, Stichting MEE, SAD, Jeugdconsulente, JGZ en een gedragswetenschapper aan tafel zitten. Hier bespreken we gezamenlijk alle casussen die binnen zijn gekomen. Vanuit hier wordt er gekeken naar de complexiteit en welke organisatie deze kan oppakken. Soms trekt het jongerenwerk ook samen op in een casus met een van de bovengenoemde partijen. Als het gaat om een casus met enkelvoudige hulpvragen van jongeren kan de casus naar het jongerenwerk gaan. Soms zijn dit hulpvragen om inzicht krijgen over alles wat er komt kijken als een jongere 18 wordt, het aanvragen van studiefinanciering of het zoeken naar de juiste school/opleiding. Soms gaat het om schooluitval en spijbelen.

We krijgen ook vragen vanuit het overleg van jongeren die eenzaam zijn en op zoek zijn naar een hobby, dagbesteding of de vraag om ze in contact te brengen met andere jongeren. Het jongerenwerk gaat dan op intake en kijkt binnen het eigen netwerk wat de mogelijkheden zijn of gaat samen met de jongere op zoek naar een club of plek waar hij/zij zich bij thuis voelt. Bij schooluitval gaat de jongerenwerker samen met de jongeren in gesprek met Leerplicht, de loopbaancoaches en de zorg coördinatoren. Soms betekend dit dat de jongerenwerker mee gaat naar scholen in Den Haag of Leiden en omstreken. De jongerenwerker staat vooral naast de jongere en kijkt samen met de jongere naar de mogelijkheden binnen zijn eigen netwerk of erbuiten. De jongerenwerker fungeert als het ware als de brug tussen instanties, organisaties en het eigen netwerk.

Ook via scholen krijgen wij coaching trajecten binnen. Als er zorgen zijn over prestaties, spijbelgedrag maar ook bij geen motivatie voor school. Door allerlei oorzaken kunnen jongeren uitvallen op school. Hierbij gaat de jongerenwerker naast de jongere staan om te kijken in wat voor stappen hij/zij weer terug kan keren naar school en wat hier voor nodig is.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren zich ook aanmelden bij het jongerenwerk. Op onze website staan alle namen en telefoonnummers van het team van 4 jongerenwerkers. Jongeren kunnen zich ook zelf aanmelden door contact op te nemen met een van de jongerenwerkers. Jongerenwerkers werken niet perse vanuit het kantoor maar kunnen ook thuis afspreken, op school, of in het centrum wat prettig is voor de jongere zelf. Een laagdrempelige insteek maakt het makkelijker om een vertrouwensband met de jongere te krijgen, om er voor te zorgen dat de jongere de juiste hulp krijgt. Alle jongerenwerkers hebben een relevante HBO opleiding gevolgd en hebben allen ervaring met het coachen van jongeren.