dinsdag 27 juli 2021

N Nieuws

Prinsenweg weer open

De werkzaamheden aan de Prinsenweg verlopen voorspoedig. Met het aanbrengen van het asfalt is deze week de eerste fase afgerond. Dat betekent dat de Prinsenweg weer toegankelijk is voor automobilisten, fietsers en het openbaar vervoer.

De tijdelijke omleidingen via de Jagerslaan, het Burchtplein, de Jonkerlaan en de Hoflaan e.o. wordt opgeheven. Wel vragen wij nog om uw snelheid aan te passen omdat er nog werkzaamheden zijn in de parkeervakken en voetpaden. Deze werkzaamheden duren tot en met vrijdag 27 maart. Meer informatie over de werkzaamheden leest u op www.wassenaar.nl/prinsenweg.