donderdag 02 december 2021

P Politiek

CDA: Meer preventie, minder pillen en meer innovatie!

Een derde deel van onze gemeentelijke uitgaven heeft betrekking op welzijn en zorg (€ 20 miljoen). Het gaat dan om zaken als inkomensregelingen, jeugdzorg, WMO, wijkteams en burgerparticipatie. CDA-commissielid zorg Dymphna Vree: “Wij maken ons al veel langer zorg over het enorme tekort op de jeugdzorg van jaarlijks € 1 miljoen. Dat is niet vol te houden. Dit leidt ertoe dat in een paar jaar tijd de volledige reserve voor het Sociaal domein is verdampt. Dat is voor het CDA onverteerbaar. Wij willen dat er maatregelen genomen worden om dit aan te pakken.”

Het CDA heeft bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om te bekijken hoe we de uitgaven voor de jeugdzorg kunnen beperken. Deze motie is aangenomen door bijna de volledige gemeenteraad. Actieve inschakeling van de School Adviesdienst, het jeugd- en jongerenwerk en van bijvoorbeeld de sportverenigingen is ontzettend belangrijk om een deel van deze jongeren meer aandacht te geven. CDA-raadslid Wim Koetsier: ”In de jeugdzorg moet het motto zijn: minder pillen en meer preventie! Er wordt nu echt te veel geld uitgegeven aan de jeugdzorg. Voor een deel moet en kan het ook anders. Zo gaat soms de hele zorg naar een kind binnen het gezin, terwijl het juist belangrijk is om de zorg binnen het gezin op gang te brengen en niet structureel van buiten tegen hoge kosten aan te sturen. Verder zijn er op dit moment gewoon te veel aanbieders en als gemeente hebben we veel te weinig grip op het huidige gebruik.”

In het coalitieakkoord is € 200.000 vrijgemaakt voor innovaties binnen het sociaal domein. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik begrijp er niets van, dat het college nog geen actie heeft genomen om te komen met een innovatieprogramma voor zorg en welzijn. Ook binnen de innovatieprogramma’s van onze Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is de gemeente Wassenaar op dit beleidsterrein volledig afwezig. Dat zijn teveel gemiste kansen.”

We moeten ook veel meer leren van geslaagde aanpakken van andere gemeenten. Er zijn gemeenten, die bewust hebben gekozen voor een andere werkwijze en zonder tekorten werken. Het CDA gaat de komende maanden extra aandacht besteden aan de zorg en welzijn in Wassenaar en gaat ook een Politiek Café over dit onderwerp organiseren. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “We zullen hiervoor natuurlijk gebruik maken van alle kennis en kunde van onze dorpsgenoten. Op dit soort terreinen is dat echt goud waard!”

DymphnaenWimbijcentrumjeugdengezinCropped