zaterdag 30 mei 2020

N Nieuws

Gemeente Wassenaar: Maatregelen tegen het coronavirus 

De gemeente Wassenaar neemt aanvullende maatregelen binnen de ambtelijke organisatie om te garanderen dat de belangrijkste processen doorgang kunnen vinden bij uitbreiding van het coronavirus. Door aan te sluiten op de landelijke richtlijnen van het RIVM, zorgen we ervoor dat de dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk intact blijft. De maatregelen zijn erop gericht het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken en risico’s te spreiden. Onze ambtenaren werken daarom zo veel mogelijk thuis. Huisbezoeken, met name aan personen uit kwetsbare groepen, worden zo veel mogelijk beperkt en, waar mogelijk, telefonisch afgedaan. Alle gemeentelijke bijeenkomsten worden afgelast.

Burgemeester Leendert de Lange: ‘Alleen samen kunnen we de gevolgen van het virus beperken. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Zo krijgt het coronavirus zo min mogelijk kans zich te verspreiden. Het is goed om te zien dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en evenementenorganisatoren in Wassenaar zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. In tijden waarin we elkaar niet actief opzoeken, kunnen we gelukkig met behulp van de moderne techniek elkaar wel spreken. Bel je opa of oma een keertje extra of stuur een leuk bericht naar iemand die het goed kan gebruiken’.

Bereikbaarheid van loket
De balies van het klantcontactcentrum blijven geopend. De vrije inloop tussen 10.00 en 12.00 uur bij Burgerzaken en het Wmo-loket vervalt. We werken voorlopig alleen op afspraak. De gemeente blijft uiteraard ook telefonisch en digitaal bereikbaar. We vragen u om zaken die u digitaal kunt regelen, zoveel mogelijk digitaal af te handelen via de gemeentelijke website, bijvoorbeeld voor een uittreksel BRP of een verhuizing. Wilt u langskomen? Dit kan alleen op afspraak.

Bewonersbijeenkomsten / gemeentelijke bijeenkomsten
Alle gemeentelijke bijeenkomsten, zoals bewonersavonden, worden geannuleerd.

Openbare optredens collegeleden
Tot en met 31 maart zijn de collegeleden niet aanwezig bij openbare optredens.

Geen commissievergaderingen en raadsvergadering in maart
Het presidium van de gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten de commissievergaderingen op 16, 17 en 18 maart geen doorgang te laten vinden. Ook de raadsvergadering van 31 maart komt daarmee te vervallen. De onderwerpen op de agenda van de verschillende commissies worden doorgeschoven naar april. Het besluit is ingegeven door de ontwikkelingen rond het coranavirus, die op dit moment vragen om preventieve maatregelen, die een mogelijke verdere verspreiding beperken. Het presidium heeft gelet op het van overheidswege ingezette beleid gemeend er nu goed aan te doen bijeenkomsten, die niet vereist zijn en mogelijk een hoge bezoekersgraad zouden hebben, niet te laten doorgaan.

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief