vrijdag 25 juni 2021

P Politiek

Valkenburg vereist politiek overleg op alle niveaus

De discussie over de ontwikkeling van Valkenburg loopt al meer dan 20 jaar. Dat is veel te lang en maakt veel politici en woningzoekenden terecht ongeduldig. Er moet eindelijk gestart worden met de woningbouw op Valkenburg. Het is de taak van politiek om de woningnood aan te pakken en dat kan alleen door te bouwen, te bouwen en te bouwen. Daar pleiten ook onze landelijke en provinciale politici voor. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Bouwen voor de mensen die het meest geraakt worden door de woningnood: mensen met lage en middeninkomens. Starters die op zoek zijn naar hun eerste koop- of huurwoning en ouderen die willen verhuizen naar een seniorenwoning. Politieke partijen die alleen maar dure woningen willen toevoegen hebben niets begrepen van de huidige woningnood.”

CDA-Wassenaar en CDA-Zuid Holland beschikken over twee ervaren politici die beide nog betrokken zijn geweest bij de allereerste overleggen over de bouwlocatie in het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Valkenburg: Meindert Stolk (CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Zuid Holland) en Ronald Everard. Dat is echt goud waard. Meindert Stolk: “Sommige politici die net begonnen zijn willen zich graag laten gelden en gaan voorbij aan de ingewikkelde historie en eerder gemaakte afspraken. Als CDA-ZH blijven we bijvoorbeeld beklemtonen dat woningbouw op Valkenburg geen extra sluipverkeer voor Wassenaar mag opleveren. Het is overigens bizar dat de VVD in de discussie samen met PVV en Forum voor Democratie een motie wilde indienen in Provinciale Staten waarin werd gepleit om te onderzoeken of er niet meer woningen op Valkenburg gebouwd kunnen worden dan de nu geplande ruim 5.000. Van dat soort politieke fratsen begrijp ik echt helemaal niets!”

Wat vraagt de toekomstige bouwlocatie Valkenburg van gemeenteraadsleden in Wassenaar of de statenleden in Zuid Holland? Voor CDA-politici heeft het toegevoegde waarde om te beschikken over een goed politiek netwerk met uitstekende politieke ingangen in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en regionaal. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Ik kan me niet voorstellen om in deze belangrijke regionale dossiers alleen maar lokaal inbreng te hebben. Dan heb je echt geen sterke positie. Het is onmisbaar om samen met partijgenoten te kunnen overleggen over de ontwikkelingen rond Valkenburg. En gelijktijdig natuurlijk te wijzen op het belang van de gemaakte bestuurlijke afspraken met Katwijk, Het Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid Holland voor natuurbehoud en verkeer. Zonder die afspraken zouden we het nu hebben over veel grotere woningaantallen dan de 5.000.”

Foto onder: Fractievoorzitter Ronald Everard

20200315 214752Cropped