maandag 02 augustus 2021

N Nieuws

Bericht burgemeester De Lange over coronavirus / Message mayor De Lange about coronovirus

Beste inwoners en ondernemers van Wassenaar,

De aanpak van het coronavirus in Nederland is in een nieuwe fase gekomen.

Vanaf zondag 16 maart gelden in het hele land, en dus ook voor ons in Wassenaar, nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Al onze Wassenaarse basisscholen, kinderdagverblijven en middelbare (internationale) scholen zijn dicht tot en met maandag 6 april. Verder sportclubs, zwembad, eetgelegenheden en de bibliotheek.

Deze en de eerder genomen maatregelen hebben gevolgen voor ons allemaal. Maar dienen wel een belangrijk doel: de gezondheid van onszelf en die van onze mede-inwoners.

Samen met de GGD, de huisartsen, de politie, de brandweer, de onderwijzers en onze ambtenaren bereiden wij ons voor op de komende periode, om deze zo goed en gezond mogelijk door te komen. En ik ben trots dat er zoveel mensen zijn die 24/7 ten dienste staan van onze maatschappij.

We zijn een sociaal ingestelde samenleving en het is begrijpelijk dat het voor velen lastig schakelen is. De genomen maatregelen treffen dan ook veel ondernemers (winkels, bedrijven, ZZP’ers) en ik begrijp de bezorgdheid. Maar om het werkbaar te houden en het coronavirus zo min mogelijk een kans te geven om zich te verspreiden hebben we uw hulp en inzet nodig. Volg daarom de regels en houdt u zich aan de afgesproken maatregelen.

U als inwoner heeft een belangrijke rol hierin. Door thuis te werken waar mogelijk, uw handen regelmatig te wassen of door bijvoorbeeld niet te gaan hamsteren in de supermarkt. En zorg voor elkaar en onze kwetsbare inwoners. Kijk naar elkaar om: wat vaker bellen kan een wereld van verschil zijn voor bijvoorbeeld ouderen.

Tot slot: blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en volg de publicaties op de website van de gemeente Wassenaar via www.wassenaar.nl. De gemeente is open en blijft bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Leendert de Lange

English:

Dear residents of Wassenaar and local business owners,

As you have no doubt read, the strategy for combating the coronavirus crisis in the Netherlands has now entered a new stage. Yesterday, Sunday 15 March, the government announced new measures to contain the spread of the virus. These measures apply to the whole of the country – and hence also to us, here in Wassenaar.

All nurseries, day-care centres, primary, secondary and international schools in Wassenaar have now closed their doors and will remain closed up to and including Monday 6 April. The same applies to sports clubs, the swimming pool, bars, restaurants and the library.

Together with those previously announced, these new measure are bound to affect us all profoundly. Yet their purpose is vitally important: protecting health – not just your own, but also that of your fellow-residents.

The local health authority, locals GPs, the police, the fire service, teachers and local authority officials are working together to ensure that we all get through the coming weeks as best and as safely as possible. I am proud to see that so many people are prepared to work around the clock on behalf of the community at large.

As social creatures, it’s hardly surprising that many of us are finding it hard to adjust to the new situation. The latest measures are set to have a massive impact on a large number of businesses, including shops, local firms and the self-employed. I understand your concerns. At the same time, we need your help and support in order to contain the situation and give the coronavirus as little opportunity as possible to spread. For this reason, I would ask you to observe the rules and stick carefully to the measures that have been announced.

You have a key role to play in this as a local resident – by working from home as much as you can, by washing your hands at regular intervals and by not stockpiling goods from the supermarket. Let’s take care, not just of each other, but also of our more vulnerable residents. Taking the trouble to phone an elderly person from time to time can make a world of difference to them.

As a final point, do please keep track of the latest developments and follow the information we post on our website (www.wassenaar.nl).

Best wishes,
Leendert de Lange, Mayor of Wassenaar