zaterdag 25 september 2021

N Nieuws

Periode tijdelijke opvang asielzoekers in Wassenaar verlengd met 3 maanden

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar werkt mee aan het verlengen van de tijdelijke opvang van asielzoekers voor 3 maanden in haar gemeente. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De gemeente Wassenaar, het COA en Duinrell kijken met elkaar terug op een goed verloop van de opvang en een positieve samenwerking. Het college van B en W heeft, gelet op de landelijke context, en de ervaring van de afgelopen maanden, instemmend gereageerd op het verzoek van het COA.

Winteropvang asielzoekers in Wassenaar

Het COA heeft de afgelopen maanden gebruik gemaakt van een deel van landgoed Duinrell voor winteropvang van asielzoekers. Op het hoogtepunt waren 930 personen, in kleine eenheden, op het landgoed gehuisvest. Afgesproken was de opvang van asielzoekers in Duinrell op 30 maart te beëindigen. De gemeente Wassenaar, het COA en Duinrell kijken met elkaar terug op een goed verloop van de opvang en een positieve samenwerking.

Landelijke tekort opvangplekken

Er doet zich echter een acuut probleem voor. Europa wordt momenteel hard getroffen door het coronavirus. Het Kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om verdere besmetting te beperken. Er is mede daardoor een nog groter tekort aan opvangplaatsen ontstaan, omdat de geplande opvang van asielzoekers in twee evenementenhallen, in de gemeenten Goes en Leeuwarden, niet door kan gaan. Dit omdat groepen groter dan 100 mensen niet bij elkaar mogen komen in verband met besmettingsgevaar voor het coronavirus. Op landgoed Duinrell wonen de asielzoekers in kleinere eenheden, wat dus wel kan. Op dit moment verblijven 366 asielzoekers op Duinrell.

3 Maanden verlengen

Het COA heeft daarom het formele verzoek gedaan om de opvang met circa 3 maanden te verlengen namelijk: tot en met dinsdag 30 juni 2020. Wat betekent dat tot 18 mei a.s. er maximaal 930 bewoners verblijven op Duinrell. Vanaf 18 mei zijn er maximaal 650 personen tot en met 30 juni 2020. Dan eindigt alsnog de opvang.

Burgemeester Leendert de Lange: Wassenaar is een dorp van 26.000 inwoners en sinds 2009 vangen we binnen onze gemeentegrenzen asielzoekers op tijdens de wintermaanden op landgoed Duinrell. Ook dit jaar. En we kijken, als het gaat om de samenwerking met het COA, de Wassenaarse samenleving en Duinrell, positief terug. Het zijn uitzonderlijke tijden en het is goed dat we als Wassenaarse gemeenschap zo een bijdrage kunnen leveren aan een urgent maatschappelijk probleem. Hierbij hebben wij met het COA goede afspraken gemaakt over de verlenging van de opvang op een wijze waarbij de leefbaarheid en de gezondheid voor iedereen voorop staat.

Bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoekers Milo Schoenmaker: We zijn blij dat Wassenaar ons tijdelijk de ruimte biedt om verder te zoeken naar alternatieven voor de opvang van asielzoekers. Landgoed Duinrell is inmiddels elf keer eerder ingezet voor opvang. De drastische maatregelen die zijn getroffen om verdere besmettingen met het coronavirus te beperken, hebben geleid tot dit verzoek aan de gemeente Wassenaar. In Duinrell en in alle andere opvanglocaties zetten COA-medewerkers en asielzoekers zich gezamenlijk in om het verblijf in de asielopvang in deze bijzondere omstandigheden leefbaar te houden.