donderdag 23 september 2021

P Politiek

D66: Uitzonderlijke tijden vanwege de coronacrisis

Het zijn uitzonderlijke tijden. Het coronavirus grijpt om zich heen, maakt slachtoffers en maakt mensen ziek. Op deze plek willen wij allereerst stil staan bij al die mensen die er direct mee te maken hebben en hen veel sterkte en beterschap wensen.

De coronacrisis vraagt veel van ons; als individu en als gemeenschap. De hygiënemaatregelen en afstand houden testen ons vermogen tot zelfdiscipline. Het sociaal-maatschappelijk verkeer raakt ontregeld. Kwetsbare inwoners verdienen extra aandacht. Met de sluiting van de scholen werden de effecten van de coronacrisis in één klap heel helder. Zijn de aanwijzingen van de overheid - zoals handen wassen en “social distancing” - om te komen tot preventie van verdere verspreiding relatief eenvoudig op te volgen, maar met de schoolsluiting grijpt de crisis ineens heel erg in op het dagelijks leven! Sociale onthouding leidt ook tot meer eenzaamheid onder kwetsbare inwoners. De Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) heeft op haar website duidelijk de mogelijkheden uitgelegd aan inwoners met een hulpvraag bij ondersteuning of eenzaamheid. Hulde voor dit initiatief! D66 fractievoorzitter Ritske Bloemendaal: “Wij vragen als fractie aan B&W: volg dat voorbeeld en kom met meer gerichte communicatie naar de inwoners op de gemeentewebsite, naast de links naar algemene informatie”.

Ook komen er economisch zware tijden op ons af. Het Rijk heeft financiën ter beschikking gesteld om de eerste klappen op te vangen voor het bedrijfsleven. De uitvoering daarvan ligt voor een deel bij de gemeente. Een ding is zeker: naast de effecten op de volksgezondheid zijn er enorme economische gevolgen, in het bijzonder voor het midden- en klein bedrijf (MKB). Werkgeversvertegenwoordigers hebben gemeenten opgeroepen de lokale belastingen uit te stellen. Wassenaar heeft daar al gehoor aan gegeven tot eind augustus van dit jaar. Fractievoorzitter Bloemendaal: “Echt supersnel gereageerd; complimenten! We vragen wel aan het college om goed te monitoren hoe een en ander uitpakt, en mocht er noodzaak zijn deze termijn te verlengen”.

We moeten eerst door deze moeilijke tijden heen, maar ondertussen moeten we ook vooruitkijken om ons voor te bereiden op de tijd na deze crisis. Deze crisis laat zien hoe precair ons systeem is. Ook wordt duidelijker dan ooit wat écht belangrijk is in het leven, en wat slechts bijzaak is. Afgelopen week heeft al geleerd dat omzien naar elkaar belangrijker is dan ooit. We hebben elkaar nu keihard nodig, dus laten we samen optrekken in deze zware tijden.

Fractie D66