vrijdag 18 juni 2021

N Nieuws

Florence opent verpleegafdeling voor coronaviruspatiënten

Florence opent vandaag binnen het geriatrisch revalidatiecentrum Westhoff in Rijswijk een speciale afdeling voor mensen met het coronavirus (COVID-19). Vandaag worden de eerste twee patiënten naar Westhoff overgebracht.

De speciale afdeling binnen Westhoff opent de deuren voor patiënten met het coronavirus die uit het ziekenhuis komen en zorg nodig hebben. Daarnaast gaat Florence mensen opnemen die door omstandigheden niet zelfstandig in thuisisolatie kunnen. Alle patiënten gaan weer naar huis als ze voldoende zijn hersteld.

Maximaal 25 patiënten

Er is op de afdeling plek voor maximaal 25 mensen. Een speciaal zorgteam gaat de zorg verlenen. Florence draagt met de afdeling bij aan de verwachte vraag naar verpleegafdelingen om mensen te verplegen die het coronavirus hebben opgelopen. Door hen op te nemen binnen de zorgverlening van Westhoff, kunnen ze zo goed mogelijk herstellen van het virus. De ziekenhuizen worden op hun beurt zoveel mogelijk ontlast en kunnen weer nieuwe patiënten opnemen.

Volledig geïsoleerde afdeling

De speciale afdeling wordt gerealiseerd op de vierde etage van Westhoff en wordt volledig geïsoleerd van de andere zorgafdelingen. Het betreft een zogeheten cohortafdeling waarin meerdere patiënten liggen die met hetzelfde virus zijn besmet. Zij zijn binnen deze ruimte strikt van anderen gescheiden. De patiënten worden in groepsisolatie verpleegd. De zorg wordt geleverd door een apart zorgteam dat alleen binnen deze cohortafdeling wordt ingezet. Zowel patiënten als zorgmedewerkers gebruiken een aparte toegang en medewerkers dragen beschermingsmiddelen als een schort met lange mouwen, een mondkapje, handschoenen en een spatbril. Dit is conform de RIVM-richtlijnen.

Onderlinge samenwerking
De COVID-19-afdeling binnen revalidatiecentrum Westhoff is door Florence opgezet in samenspraak met de andere grote verpleeg- en verzorgingshuiszorgorganisaties in Den Haag: WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW) en Saffier. Ook deze zorgaanbieders gaan capaciteit vrijmaken om een specifieke doelgroep met coronabesmetting op te vangen. Hierover vindt regionale afstemming plaats met de GHOR Haaglanden (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en het Regionaal Orgaan Acute Zorg via het regionale Crisis Coördinatie Team dat verbinding houdt met alle zorgaanbieders in de regio.

Over Florence

Twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden rekenen iedere dag op de zorgprofessionals van Florence. Onze 3.400 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers helpen al deze mensen zoveel mogelijk het leven te blijven leiden dat hen lief is. Juist als hun gezondheid hen in de steek laat.