dinsdag 11 mei 2021

P Politiek

CDA: respect voor alle helden in de zorg

Langs deze weg dankt het CDA-Wassenaar alle werkers in de zorg in ons dorp! Onze woordvoerders zorg -Wim Koetsier en Dymphna Vree- zijn enorm trots op alle medewerkers in de zorg, die werken in de Wassenaarse verpleegtehuizen, die werken op de huisartspost, die werken in de thuiszorg en veelal ook wonen in onze gemeente met hun familie. Het is werken onder absolute hoogspanning en omstandigheden die we helemaal niet gewend zijn.

Ook brengt op dit moment iedere vorm van hulp in de gezondheidszorg risico’s met zich mee, denk aan de zorg in de verpleeghuizen, waar nu geen bezoek en vrijwilligers meer mogen komen om te helpen, denk aan de ziekenhuizen, waar personeel onder moeilijke omstandigheden hun levensreddende werk moet doen, denk aan de huisartsen die in noodgevallen aan huis komen en niet weten wat ze aan zullen treffen. Maar denk ook aan de thuis- en mantelzorg, die nu onder heel moeilijke omstandigheden hulpbehoevende mensen moeten helpen en verzorgen, denk aan de ambulances die geconfronteerd worden met ernstig zieke patiënten en aan alle andere vormen van zorg die ook intensieve behandelingen met zich meebrengen.

Om niet al te somber te zijn, dit zal ook het saamhorigheidsgevoel in Wassenaar vergroten, in een tijd waarin haast en tijdgebrek een grote factor vormt. Houd wel gepaste afstand van elkaar, maar zie de ander niet als een bedreiging. Realiseer je dat iedereen nood heeft, het raakt iedereen en heb aandacht voor elkaar. Het CDA wenst iedereen die direct betrokken is bij de zorg in welke vorm dan ook veel sterkte en wijsheid!

CDA Wassenaarbedanktzorgmedewerkers