zaterdag 24 juli 2021

N Nieuws

Parkeerbeperkingen bij bos en strand en strand- en vakantiehuisjes dicht

In de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) blijft het aanspreken en zo nodig beboeten van mensen die zich moedwillig onverantwoordelijk gedragen een hoge prioriteit. ‘We zien gelukkig dat de grote meerderheid van de mensen het begrepen heeft: ze blijven thuis, gaan alleen voor een korte en noodzakelijke boodschap naar buiten, respecteren dan de veilige afstand van 1,5 meter en beperken zich voor hun ‘ommetjes’ tot de eigen buurt,’ aldus de plv. voorzitter van de VRH Johan Remkes. ‘Dit vraagt veel van ons allemaal. Daarom is het ook extra onaanvaardbaar als enkelingen het voor de rest verpesten. Dat wordt niet getolereerd.’

Komend weekeinde gelden dezelfde restricties die ook vorig weekeinde goed hebben gewerkt. Daar wordt nog wel aan toegevoegd dat de grote parkeergelegenheden die in de buurt van stranden, parken en recreatiegebieden in de regio Haaglanden liggen worden gesloten. Ten aanzien van het gebruik van strand- en vakantiehuisjes voor recreatie en kortdurende verhuur aan toeristen is bovendien besloten dit voor de duur van de beperkende maatregelen niet toe te staan in onze regio. Tevens is besloten een verbod op te nemen om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) zowel op of bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Hiervoor is de bestaande noodverordening aangepast.

Dit is besproken tijdens de vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT) op 2 april. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van wethouder Hans Horlings van Midden-Delfland. Daarna werden de burgemeesters bijgepraat over de actuele stand van zaken van de bestrijding van het COVID-19 in onze regio en over de wijze waarop de verschillende hulpdiensten hierbij met elkaar samenwerken. Op verzoek van het ministerie van VWS zal de samenwerking t.a.v. de zorg in onze regio wekelijks gerapporteerd worden voor een beter landelijk beeld en deze rapportages zullen met het RBT gedeeld worden.

Speciale aandacht was er voor het handhaven van de verbodsbepalingen die voortvloeien uit de noodverordening. In alle gemeenten binnen de regio houden handhavers en politie de locaties in de gaten waar de afgelopen weken groepen de veiligheid en gezondheid van zichzelf en anderen in gevaar hebben gebracht. Na één waarschuwing volgt een boete, en veel mensen hebben die waarschuwing al gehad eerder deze week. Ook wordt er gehandhaafd op het vervoer van werknemers in de regio waarbij de afstand tussen de inzittenden niet voldoet aan de 1,5 meter-eis. ‘Als strenge handhaving nodig is om de verspreiding van dit nare virus te beteugelen dan doen we dat’ zegt Johan Remkes.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeester van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (Politie, Brandweer, GGD) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).