woensdag 12 mei 2021

R Rubrieken

Ingezonden: Project Stokstaartjes – de andere kant

Al enige tijd verschijnen er berichten in deze krant over het project “Stokstaartjes”. Een zogenaamd “burgerinitiatief” (wij vragen ons af of dit echt wel een burgerinitiatief is) van iemand van het FWO, de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties. De FWO is al vanaf eind 2016 bezig met plannen om op de gemeentewerf, aan de zijde van de Havenstraat, een complex ouderenwoningen te willen bouwen.

Zij zijn, in de jaren vanaf eind 2016, hierin gesteund door invloedrijke wassenaarders en de beide woningbouwcorporaties. Er is in die jaren ook veel overleg geweest met Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente. Architectenbureaus hebben schetsontwerpen en variantenstudies uitgewerkt en er is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Tot zover lijkt het allemaal fantastisch…….

Wat echter niemand van de betrokkenen van dit plan heeft bedacht in de jaren vanaf eind 2016 tot en met nu: zullen we de bewoners een keer informeren? Wij als bewoners van de Havenstraat en een stukje Van Zuylen van Nijeveltstraat krijgen straks een gigantisch complex voor onze deur, naast onze woningen en tegen onze achtertuinen! Wij zijn zelf “per ongeluk” achter deze plannen gekomen, omdat een van ons de Raadsvergadering in januari/februari volgde in verband met een ander onderwerp! Hierin werd nota bene ook nog gemeld door een van de invloedrijke wassenaarders dat “de bewoners van alles op de hoogte zijn en zeer enthousiast zijn”. Er wordt dus willens en wetens gelogen tegen de Raad om dit plan erdoor te krijgen.

Nadat wij als bewoners het nieuws van dit project per ongeluk hoorden, hebben we uiteraard onderzocht hoe lang dit al loopt en wie hier allemaal bij betrokken zijn. Wij schrokken ons rot en geloofden het eerst niet! Er wordt dus door allerlei instanties en mensen en zelfs ambtenaren een groot complex bedacht en uitgewerkt vlak voor onze deur en de bewoners zelf, waar dit complex een gigantische uitwerking heeft op hun dagelijkse leven, worden maar even buiten spel gehouden. Dit kan echt niet en hier gaan wij ook absoluut NIET mee akkoord! Om dit kenbaar te maken hebben wij inmiddels wethouder Wassenaar handtekeningen aangeboden.

In de nieuwe Omgevingswet en diverse berichten vanuit de gemeente wordt steeds besloten dat “de burgers eerder en meer betrokken moeten worden bij besluitvorming”. Maar nu herhaalt de geschiedenis zich. Wie herinnert zich niet, nog niet eens zo lang geleden, het debacle dat de woningbouwverenigingen en de gemeente had over het project Ridderhof? Dit resulteerde tot een uitspraak van de Raad van State. En zoals de zaken nu rondom dit complex gaan, zou dat hier zomaar ook eens het geval kunnen worden. We hopen het tij te kunnen keren. Wordt vervolgd……

Namens de bewoners van de Havenstraat en een stukje van Zuylen, Martijn van Leeuwen