woensdag 12 mei 2021

R Rubrieken

Ingezonden: Project Stokstaartjes……nog een andere kant

Eerder berichtten wij u al over de communicatie van dit grote project, een complex dat gebouwd zou moeten gaan worden op de gemeentewerf. Deze keer willen wij u graag de kant van kapitaalvernietiging laten lezen.

Er zijn door de gemeente reeds (minimaal) 3 visies gemaakt over o.a. het gebied van de gemeentewerf. Hierin hebben de omwonenden graag en goed meegedacht. Deze plannen hebben de gemeente Wassenaar minimaal € 600.000,= gekost. Door het project “Twee Stokstaartjes” dreigt dit geld voor niets uitgegeven te zijn! Door enkel dit deel van de werf te bebouwen, zal het overige deel ook flink minder aantrekkelijk zijn voor een partij om te ontwikkelen en dus minder waard!

Komt nog bij dat diverse onderzoeken en procedures (de grond is flink verontreinigd, verkeerssituaties, gevolgen voor de buurt, bestemmingsplannen, et cetera) voor alleen dat deel gedaan moeten worden en later nogmaals voor de rest van de gemeentewerf. Dit is allemaal weg gegooid geld!

Verder ingezoomd op de verontreiniging: alleen dit deel saneren? Dan moeten er maatregelen genomen worden om dat deel schoon te houden. De rest van de werf ook gelijk saneren? Kan niet, want of nog in gebruik of nog niet bekend wat de bestemming is. Dus ook dat kost extra geld. Vanuit de bewoners van de Havenstraat en een stukje van Zuylen het verzoek aan de Raad en de commissieleden: voorkom kapitaalvernietiging, houd dit plan aan en ontwikkel de gemeentewerf in een keer! Voorkom een financieel debacle.

Namens de bewoners van de Havenstraat en een stukje van Zuylen, Martijn van Leeuwen