zondag 28 november 2021

R Rubrieken

Wassenaar en groene zone op zijspoor bij Valkenburg

De nieuwe bestuurlijke afspraken over de woningbouw op Valkenburg zijn voor Wassenaar en de groene zone veel slechter dan de bestuurlijke afspraken uit 2018. Alles moet wijken voor de bouw van (extra) woningen. En opnieuw geeft het college een verkeerde voorstelling van zaken. Misschien kan de Provincie Zuid-Holland de groene buffer nog redden nu Wassenaar buiten spel staat.

Op 5 maart hebben bestuurders van de gemeenten Wassenaar en Katwijk, de Provincie Zuid-Holland, en het Rijk een nieuw bestuursakkoord gesloten over de nieuwbouw van woningen op het voormalig vliegveld Valkenburg. Voor Wassenaar pakt dit akkoord nog veel slechter uit dan het bestuursakkoord uit 2018.
In het nieuwe akkoord stelt het Rijk Katwijk onder curatele. Wanneer Katwijk niet snel woningbouw mogelijk maakt, legt het Rijk de verantwoordelijkheid bij de provincie. In het akkoord staan zeer gedetailleerde afspraken, mijlpalen, over de bouw van woningen. Niet één mijlpaal betreft de groene zone.

Op verzoek van Katwijk maken de provincie en het Rijk zich bovendien sterk voor 600 woningen extra, bovenop de afgesproken 5.000 woningen. Dit is een inbreuk op de bestuurlijke afspraken van 2018 . Tegenover de extra woningen staat geen enkele concessie voor Wassenaar. Niets met betrekking tot de omvang of inrichting van de groene zone, of de door Wassenaar ongewenste drone-valley. Terwijl bij 600 woningen extra, de druk op de groene zone toeneemt.

In het akkoord is een ‘bestuursstructuur’ afgesproken waarbij de bevoegdheden verdeeld worden. Katwijk gaat over de stenen, Wassenaar over het groen. Bij de besluitvorming over de woningen heeft Wassenaar de status van waarnemer. Dit betekent dat besloten kan worden over de woningen zonder dat de consequenties hiervan voor de groene zone worden meegenomen. Hiermee dreigt de samenhang van het gebied verloren te gaan. In de vorige raad wilde juist Wassenaar één plan om het hele gebied te ontwikkelen. Omdat Katwijk en de projectontwikkelaar van het Rijk, het RVB, een hoog oplopend conflict hebben over de opbrengsten van de woningbouw is de kans reëel dat deze partijen geen of veel te weinig geld willen vrijmaken voor de inrichting van de groene zone.

Bij het vorige bestuursakkoord deed het college aanvankelijk voorkomen dat de omvang van de groene zone van 1500 meter gewaarborgd was. Nu benadrukt ze dat het nieuwe bestuursakkoord nog ter goedkeuring aan de raad zal worden voorgelegd. Daarmee wekt ze de indruk dat de raad de 600 woningen extra nog kan tegenhouden. Maar pas wanneer het technisch onderzoek naar de gevolgen van 600 woningen extra gereed is, op zijn vroegst december dit jaar, mag de raad zich uitspreken. Dan hebben de gemeenteraad van Katwijk en de Provinciale Staten hier al lang een besluit genomen. Bovendien hebben Katwijk en het RVB dan al een samenwerkingsovereenkomst getekend. De goed- of afkeuring van de Wassenaarse raad heeft geen gevolgen voor de komst van 600 woningen extra op Katwijks grondgebied. Wassenaar staat buitenspel.

De laatste strohalm voor een goede groene buffer is de Provincie Zuid-Holland. De provincie mag volgens de bestuursstructuur en in tegenstelling tot Wassenaar wel meebeslissen over de woningen.De provinciaal adviseur ruimte, Harm Veenenbos, adviseerde de provincie om “stevig in te zetten op de afstemming en coördinatie van de uiteenlopende projecten”. Wassenaar kan niet veel meer doen dan de provincie aan dit advies herinneren en dan maar te hopen dat de provincie dit waarmaakt.

Mark Knevel

Bijschrift foto: Het bestuursakkoord van 5 maart verdeelt de locatie Valkenburg in een Katwijks en een Wassenaars gedeelte.