zondag 18 april 2021

P Politiek

Op de toekomst kunnen bouwen

Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid dus! (DITdus!) is sinds 21 januari jl. gevestigd in Wassenaar als politieke partij en is opgericht door raadslid Brenda Hagen.
Voordat het mogelijk was dit bekend te maken, werd ons land getroffen door de pandemie Covid-19.

DITdus! is een verbindende partij die werkt vanuit kennis en kunde, meedenken en meedoen samen met de inwoners.
De fractie van DITdus! en diverse inwoners en andere betrokkenen hebben hard gewerkt om alle notulen en visies te lezen en gepubliceerde artikelen onder de loep te nemen en wij kwamen op het volgende uit.

Het Sociaal Plein
Er is een enorme vraag en draagvlak om dit te realiseren. Waar? Ons antwoord: het gemeentekantoor.
- Volgens de havenvisie op het gebied van verkeersdoorstroom en bereikbaarheid bij calamiteiten een perfecte locatie
- Ruimtes zijn passend voor een medisch dagverblijf, met de mogelijkheid voor vestiging van huisartsen en CJG (eigenlijk levensloop)
- Voldoende parkeermogelijkheden voor omwonende en de dan werkende; inclusief voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen
- Units kunnen bij crisissituaties geplaatst worden
- In de vervuilde grond hoeft niet gegraven te worden

De Stokstaartjes
Ook hier is natuurlijk veel sympathie voor en doordat het Van Heekerenhuis door het inrichten van het Sociaal Plein volledig leeg komt te staan, kan dit dus als uitgangspunt genomen worden. Vooral met verbinding aan de nieuwe visieplannen van de Warenar.
- Mogelijkheden voor een gemeenschappelijke tuin
- Een prachtig parkje met water en de karakteristieke muziektent
Kortom: een heerlijke woonomgeving waarbij ons dorp toegankelijk is voor middeninkomens.

De Paauw
Doordat de ambtenaren ook een werkplek moeten hebben, maar deze crisis leert ons ook dat er minder kantoorruimte nodig is. Veel kan digitaal en wie weet wat met de digitalisering in de toekomst nog meer mogelijk is. Hierdoor kan gekeken worden naar het effectief gebruik maken van kantoorruimtes in Wassenaar.
Opties zijn om:
- Kantoorpanden te huren
- Vergaderen in de bibliotheek of het buurthuis
- Leegstaande gebouwen in te richten als kantoorunits
- O&O gebruiken, het is toch al voor een kapitaal verbouwd
- De nieuwe aanbouw van De Paauw hiervoor in te richten

Alles ge- en verbouwd volgens de Integrale Toegankelijkheidsstandaard, natuurlijk.

Hoe mooi is het dat wanneer je alle wensen van alle partijen eens over elkaar heen legt en met de kennis van nu, de problemen van vroeger voor de toekomst kan oplossen door flexibel en verbindend te denken?

Brenda Hagen