vrijdag 18 juni 2021

P Politiek

Landelijke steunmaatregelen ook voor lokale ondernemers

Eind vorige week heeft het kabinet maatregelen bekend gemaakt voor ondersteuning van ondernemers tijdens de coronacrisis. Enkele van deze maatregelen zijn zeker interessant voor Wassenaarse (kleinere) ondernemers en voor zzp’ers (zelfstandig zonder personeel). Door het wegvallen van opdrachten gedurende de maanden maart, april en mei kan het zijn dat een ondernemer niet het benodigde aantal uren voor een belastingkorting (1225 uur) gaat halen.

De belastingdienst heeft deze regeling versoepeld door ervan uit te gaan dat iedereen in de maanden maart, april en mei 2020 minstens 24 uur per week heeft gewerkt. Een andere tegemoetkoming geldt voor werkgevers, die hun personeel een belastingvrije uitkering in natura, zoals een bedrijfsuitje of een relatiegeschenk willen geven. De ruimte voor deze vrijstelling is eenmalig verhoogd van 1,7 tot 3 % van de loonsom. Werkgevers kunnen hiermee een extra waardering geven aan werknemers zodra ze weer aan de slag kunnen. Vennootschappen mogen bij het opstellen van de belastingaangifte over het jaar 2019 al rekening houden met een te verwachten verlies over het jaar 2020. Tot zover enkele landelijke maatregelen.

Blijkens de informatiebrief aan de raad dd. 22 april 2020 heeft het college van B&W voor de Wassenaarse ondernemers maatregelen genomen om de ergste financiële gevolgen voor werknemers, ondernemers en zelfstandigen te compenseren. Er zullen o.a. geen precariorechten op terrassen worden geheven. Winkeliers die goederen voor hun winkels uitstallen, zullen geen uitstallingsgelden hoeven af te dragen. Strandpaviljoens en kiosken betalen ook geen terrasgelden. Voor de parkeerterreinen bij het strand geldt dat ze geen huur hoeven te betalen voor de gedwongen afgesloten dagen. Eerder werden al maatregelen getroffen met betrekking tot uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen Dit geldt ook voor het betalen van huur voor huurders van gemeentelijk onroerend goed. Bovendien zijn de winkeltijden verruimd. Alle informatie is te vinden op de gemeentelijke website.

De fractie van Lokaal Wassenaar beseft dat deze maatregelen niet voldoende zullen zijn voor de ondernemers. Wij vragen dan ook nogmaals aan alle inwoners van ons dorp om vooral lokaal hun geld te besteden. “Wees loyaal, koop lokaal”, zeker in deze zware tijd. Aan de raads- en commissieleden is verleden week een presentatie gegeven over het opknappen van het winkelcentrum. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat het winkelcentrum nog een levendig gebied is als er een start gemaakt wordt met het verfraaien daarvan.

Fractie Lokaal Wassenaar