woensdag 21 april 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Valkenburg, gewoon slecht

Heel lang heeft de Wassenaarse gemeenteraad, zeer eensgezind, als doel voor ogen gehad dat er maximaal 5000 huizen op Valkenburg zouden worden gebouwd en dat de afstand tussen de laatste steen in Wassenaar en de eerste steen in Katwijk ten minste 1500 meter zou zijn. Er was een raadsbrede motie voor aangenomen. Het stond op de gemeentelijke website. En er was zelfs een overeenkomst bereikt met de gemeenteraad van Katwijk om dit te realiseren.

Groene buffer

We vinden de bescherming van het dorpse en groene karakter van Wassenaar verschrikkelijk belangrijk. Een van onze hoofddoelen. En ten minste 1500 m afstand zou flink helpen om, als "groene gracht", Wassenaar te beschermen tegen verdere verstedelijking. Geen aaneengesloten bebouwing, en het beperkt houden van de verkeersdruk in Wassenaar. 5000 woningen aan de noordkant van Wassenaar. Daar gaan, tussen Leiden en Wassenaar zo'n 17.000 mensen wonen. En dat ga je in Wassenaar stevig voelen.

Bestuursovereenkomst
Onder druk van de provincie werd de overeenstemming tussen Wassenaar en Katwijk opengebroken. Een "bestuurlijke overeenkomst" werd door de wethouder aan de raad voorgelegd. Deze overeenkomst met de provincie, Katwijk en Wassenaar mocht door de Wassenaarse gemeenteraad niet meer worden gewijzigd. Tekenen bij het kruisje.
En die overeenkomst was voor Wassenaar veel slechter dan waar eerder met Katwijk overeenstemming was bereikt. En ondanks jaren van eensgezindheid, wordt onder leiding van de VVD, deze overeenkomst toch goedgekeurd.
HartvoorWassenaar was hier zeer op tegen.

Nieuwe problemen
De handhaving van milieueisen en PFAS zorgde voor vertraging. Maar bovenal ontstond ruzie tussen Katwijk en de eigenaar van de grond, de staat. De staat vond dat de grond te weinig zou opbrengen. En nu ligt er een nieuwe, aanvullende overeenkomst. Waar de gemeenteraad van Wassenaar ook weer braaf ja tegen mag zeggen. De overeenkomst houdt in dat "ten minste" 5000 woningen gaan worden gebouwd. Leuke politieke taal om het werkelijke getal niet te hoeven uitspreken. Het worden 5600 woningen en 20.000 bewoners. Wassenaar heeft 27.000 inwoners. De gevolgen zijn enorm.

Wat kunnen we nog bereiken?
HartvoorWassenaar is tegen de nieuwe overeenkomst. Maar daarnaast zullen we ons blijven inzetten om te voorkomen dat er ook nog een vliegveld wordt gebouwd. We willen niet meer verkeerscapaciteit tussen Katwijk en Wassenaar (sluipverkeer), en we willen dat de groene buffer beschermd wordt als een natuurlijk gebied, en niet een druk stadspark (zoals Katwijk en de provincie willen) wordt.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
voor een mooi dorp.