vrijdag 18 juni 2021

R Rubrieken

Gerustgesteld over de groene zone

Volgende week, op woensdagavond 20 mei, bespreekt de gemeenteraad de ‘nota van uitgangs-punten voor de groene zone’. De nota gaat grofweg over het gebied tussen de huidige bebouwing van Wassenaar-Noord, en de toekomstige nieuwbouw op het Katwijks gedeelte van het voormalig vliegveld Valkenburg.

De nota geeft een realistisch beeld van de kwaliteiten van dit mooie gebied in de gemeente Wassenaar. Ook staan er verstandige woorden in over de kaders waarbinnen de groene zone ontwikkeld kan worden.Waar ik wel wat onrustig van wordt is dat de kosten voor de inrichting van de groene zone kunnen oplopen tot 50 à 60 miljoen euro. Voor dit bedrag is, op een subsidie van enkele tonnen van de Provincie Zuid-Holland na, geen enkele financiële dekking.

De gemeente Wassenaar zelf wil niets bijdragen. Volgens de coalitiepartijen heeft Wassenaar hier geen geld voor. Dat in de verkiezingsprogramma’s van deze partijen staat dat ze wel een groene zone willen moet je niet zien als kiezersbedrog. Partijen willen wel een groene zone, ze willen er alleen niet voor betalen. Voor je het weet ben je je plaats in de top drie van rijkste gemeenten in Nederland kwijt aan de gemeente Zeewolde (of all places!).

Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hoeven van wethouder Wassenaar ook niets bij te dragen. In het bestuursakkoord dat hij op 5 maart heeft ondertekend, is afgesproken dat Katwijk en het RVB zich gaan concentreren op de bouw van woningen. (Wassenaar en het CDA-Wassenaar hebben er ook op aangedrongen dat Katwijk nu eindelijk eens begint woningen te bouwen.) Katwijk en het RVB, op hun beurt, laten de inrichting van de groene zone, met een gerust hart aan Wassenaar over. Over geld is niets afgesproken, dus voorlopig kost de groene zone hun niets. Ze hebben het al moeilijk genoeg om het onderling eens te worden over de opbrengsten van de woningbouw.

Ik weet het. Het is in Wassenaar geen onderdeel van de politieke cultuur om, door het stellen van kritische vragen, het college bij de les houden. Laten we, vooral als coalitie, eenheid uitstralen!

Toch hoop ik dat volgende week woensdag de hele raad zich eens wakker toont en beleefd bij de wethouder informeert naar de financiering van die groene zone. De wethouder zal ons dan allemaal geruststellen. Toch?

Mark Knevel