maandag 01 juni 2020

P Politiek

VVD: Sport blijft belangrijk

De VVD is blij dat er weer in groepsverband buiten gesport kan worden. Na wekenlang vooral binnengebleven te zijn als gevolg van het Corona virus, is er nu gelukkig sprake van enige versoepeling. De meeste mensen staan te trappelen om weer in groepsverband buiten te mogen sporten. Met duidelijke afspraken en regels, komen de verschillende verenigingen en clubs in ons dorp weer tot leven.

Helaas geldt dat nog niet voor de fitnessclubs, maar de VVD hoopt en verwacht dat ook daar snel verandering in komt. Het is in ieder geval heel fijn en belangrijk dat de kinderen weer volop kunnen sporten en ook volwassenen, met bepaalde restricties, weer buiten kunnen bewegen.

Lokaal Sportakkoord
De VVD vindt het van groot belang dat we állemaal, jong en oud, in beweging blijven.
Daarom werkt Wassenaar, in navolging van het landelijk Sportakkoord, aan een Lokaal Sportakkoord. Met als doel een brede, gezamenlijke, integrale benadering van sport en bewegen door Gemeente, sportaanbieders en verschillende maatschappelijke partners ten behoeve van het plezier, welzijn en de gezondheid van alle Wassenaarders.

Gezonde, vitale bewoners, jong en oud
Sport en bewegen vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Dat blijkt ook duidelijk uit de verscheidenheid van de betrokken partners bij het Sportakkoord: Fysiotherapie, Stichting gehandicapten, De GGD, Jeugd en jongerenwerk, Wassenaarse ouderen in beweging en de Schooladviesdienst, om maar een paar te noemen. Sport, bewegen en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo worden er ook in het kader van de pilot ‘Vitaliteit en Veiligheid’ onder uitvoering van de SMOW, beweeg- en valpreventie cursussen voor ouderen aangeboden en ook dit sluit aan bij de doelen van het sportakkoord, die de VVD van harte ondersteunt. Kortom, het akkoord is er voor alle bewoners, jong en oud!

Gemeente Sporthal en nieuwe Gymzaal
Daarnaast is de VVD ook zeer verheugd dat er grote stappen zijn gezet in de hoognodige vernieuwing van een aantal van onze sportfaciliteiten. De verouderde sporthallen van de Kieviten en de Schulpwei zijn al jaren aan vervanging toe en de oude gymzaal op de Burmanlaan moest zelfs van de ene op de andere dag gesloten worden en is inmiddels gesloopt. De nieuw te bouwen gymzaal op de Burmanlaan wordt een multipurpose beweegbox met de meest geavanceerde faciliteiten voor modern bewegingsonderwijs, waar naast de leerlingen van de Jozefschool en de Nutsschool, ook verschillende andere sport en spel groepen gebruik van zullen kunnen maken.

Voor de nieuwe Gemeente Sporthal is inmiddels een architectenbureau aangetrokken. Na een wat moeizame start werken alle betrokken partijen goed samen. Het wordt een prachtige hal, waar binnen- en buitensport op een slimme manier met elkaar verbonden worden.
Willemijn Weekhout, woordvoeder Sport: “De VVD vindt het ontzettend belangrijk dat er goede voorzieningen en faciliteiten zijn voor alle bewoners om fit en gezond te blijven, om te kunnen sporten en bewegen op iedere leeftijd en op ieder niveau. Met het sluiten van een lokaal Sportakkoord, het realiseren van een splinternieuwe sporthal en gymzaal, is daarvoor in deze raadsperiode in ieder geval een goede, toekomstbestendige basis gelegd.”

Wassenaarse Slag LIVE

Populair Nieuws

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief