vrijdag 18 juni 2021

P Politiek

PvdA: Uitbreiden De Paauw is duur en niet nodig

Wassenaar is spreekwoordelijk trots op De Paauw, een fraai historisch pand in een prachtige omgeving, dat al sinds 1925 de zetel is van de gemeenteraad en van het college
van Burgemeester en Wethouders. Het statige landhuis vergt veel onderhoud en kost daardoor, zeker nu het aan een flinke opknapbeurt toe is, handenvol geld. En zelfs in het
rijke Wassenaar is geld een probleem. De gemeenteraad staat daardoor voor een besluit over de toekomst van raadhuis De Paauw, en daarover wordt heel verschillend gedacht door de PvdA en coalitiepartij VVD.

Het college van B en W zoekt de oplossing door ook derden gebruik te laten maken van raadhuis De Paauw. Het pand kan in de toekomst ruimte bieden aan bedrijven die er hun kantoor vestigen. Dat brengt huurpenningen in het laatje, waardoor het pand minder zwaar drukt op de begroting van de gemeente. Maar B en W houden ook de mogelijkheid open van een alternatieve oplossing: Alle ambtenaren onderbrengen in raadhuis De Paauw, waardoor het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat een andere bestemming kan krijgen.

Daarvoor moet De Paauw dan uitgebreid worden met een zogeheten noordvleugel. Dat alternatief heeft niet de voorkeur van B en W, maar wel van coalitiepartij VVD, terwijl de
PvdA als oppositiepartij de voorkeur van het college deelt. De PvdA kiest voor het verhuren van kantoorruimte, omdat dit het karakter van het pand in zijn waarde laat en de beheerskosten worden teruggedrongen. Het alternatief van de VVD gaat veel geld kosten, juist in een tijd dat de gemeente financieel kampt met de coronacrisis en op termijn minder inkomsten uit het gemeentefonds te verwachten zijn.

De PvdA vindt dat behoedzaam moet worden omgegaan met gemeenschapsgeld, en vreest bovendien voor een parkeerprobleem als alle ambtenaren straks naar De Paauw moeten komen. Dat zal ook leiden tot drukker verkeer op de Raadhuislaan en de Victorialaan. De sociaaldemocraten komen daarom met een ander voorstel: Laat ambtenaren voortaan meer thuiswerken. Daardoor komt plaats vrij in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat.

Die vrijkomende ruimte kan plaats bieden aan de politie, die dan het bureau aan de Hofcampweg kan verlaten. En dat is wat de PvdA betreft een geschikte plek voor betaalbare woningen, waaraan een schreeuwend tekort is, zeker in Wassenaar.