woensdag 21 april 2021

P Politiek

Hoe verder met locatie Valkenburg, komt het nog goed? (2)

De gemeenteraad heeft in de afgelopen jaren al verschillende besluiten genomen over de ontwikkeling van Valkenburg. Het aantal woningen en de breedte van het gebied tussen de bebouwing en de gemeente Wassenaar zijn voor ons belangrijk. Uiteindelijk besloten provincie en Rijk dat er maximaal 5000 woningen zouden komen en een robuuste groene zone. De gemeenteraad besloot dat de groene zone tenminste 1500 m breed zou moeten zijn.

In ons vorige artikel over Valkenburg gaven we al aan dat verschillende partijen meer woningen willen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een overeenkomst is gesloten en dat 600 extra woningen mogen worden gebouwd. De gemeente Wassenaar heeft wel als voorwaarde gesteld dat er onderzoek komt naar de gevolgen hiervan.
Het gebied tussen Katwijk en Wassenaar vinden wij van belang voor behoud van de openheid, maar vooral ook voor de leefbaarheid van de dichtbebouwde randstad. Met name de vraag “Wat betekenen zoveel woningen op minder dan 1 kilometer voor onze gemeente”, willen wij beantwoord zien. Krijgen we nog meer sluipverkeer door Wassenaar, komt er nog minder groen?

Dinsdag is er in de gemeenteraad gesproken over de uitgangspunten voor het groene gebied tussen beide gemeenten. De kans is groot dat het gebied een recreatiegebied wordt voor bewoners van de nieuwbouw, met nog meer verstedelijking. Lokaal Wassenaar maakt de keuze voor een kwalitatief hoogwaardig groen gebied met een afwisseling van open weilanden en boomgroepen. Zo ontstaat een gebied dat vergelijkbaar is met de Horsten of het Van Ommerenpark waar ook ruimte is voor agrarisch gebruik. Om dat te kunnen realiseren is er voldoende omvang nodig en niet de afstand tot de gemeentegrens (900 m). Een goede inrichting van het gebied draagt bij aan de leefbaarheid, oplossing voor de stikstofproblematiek , gebruik als wandelgebied en gebruik door agrariërs.

Nogmaals: de bestuurlijke afspraak is dat er maximaal 5000 woningen komen. Als daarvan wordt afgeweken moet voor de gevolgen compensatie komen om het gebied ook voor komende generaties in stand te houden en waardevol te laten zijn.

Wij komen op voor het lokaal belang en hebben de wethouder opnieuw gevraagd om nu snel met een plan te komen voor een hoogwaardige brede groene zone tussen onze gemeenten en de nieuwbouw en een oplossing voor het sluipverkeer. Graag horen wij ook uw mening over het gebied en de uitgangspunten. U kunt die zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Fractie Lokaal Wassenaar