dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

DITdus! heeft de raads- en commissievergaderingen gevolgd waar oa burgerinitiatieven hot topic zijn

Kerkehout heeft een volledig plan ingediend mbt een club/buurthuis en sociale woningbouw, wil het zelf verder uitwerken om het aan te kunnen bieden. Het enige wat zij nodig hebben is € 30.000,00 wat een klein bedrag is. Overigens verwacht DITdus! wel dat de integrale toegankelijkheidsstandaard niet vergeten wordt, anders kost dit later veel geld om alles toegankelijk te maken. Immers ook hier: VN-verdrag telt ook bij bouwen.

Dan komen we bij de plannen voor het havengebied

Al een aantal jaar geleden heeft de gemeente juist inspraak gehad vanuit de buurt en concrete plannen opgesteld. Via de gemeentesite is er nog steeds toegang tot hoe de buurt het graag zou zien. De inspreekster refereerde hier ook terecht aan en had samen met haar gezin de nodige tijd vrijgemaakt om mee te praten en te plannen. Net als vele andere buurtbewoners.

Er waren al parkeerplekken afgesnoept van de wijk met de belofte dat die dus ook terug zouden komen.
En toen werd hun buurtplan ondergeschoven kindje van een ouderenorganisatie. Die ook nog eens stelde dat zij veel steun uit de buurt hadden gekregen.

DITdus! kreeg juist van de buurt terug dat het al jaren onbekend was om op hun zorgvuldig geplande havengebied er een middeninkomens-voor-alleen-ouderen-appartementencomplex moet komen. Deze was niet bij de vele buurt- en inspraaksessies aanwezig en dus ook niet als mogelijkheid bekend. De communicatie loopt dus al behoorlijk lang, op z’n zachts gezegd, stroef. Er wordt door de stokstaartjes dus alleen met het college gesproken en het college spreekt niet met de buurt. En de raad wil graag ook burgerinitiatieven steunen en natuurlijk zorgen dat er meer gebouwd wordt. Helaas lijken de Stokstaartjes er een principekwestie van te maken door niet flexibel te willen zijn met waar gebouwd kan worden en voor wie.

De vervuilde grond en nog veel meer zaken waren voorheen al een bekend probleem die in diverse onderzoeken al naar voren zijn gekomen die naar schatting al € 500.000,00 kostte.

Waar Kerkehout juist verbindt, splijt de Stokstaartjes de buurt en ook het bestuur. DITdus! wil ook meer woningbouw.
Maar de ouderen zijn niet de vergeten groep.
Dat zijn de jongeren, de mensen met een beperking, de starters en de werkende laag- tot middeninkomens. Kerkehout snapt dat. De stokstaartjes niet.

En het havengebiedplan? Dat ligt al klaar dankzij de buurtbewoners.

Brenda Hagen
DITdus