zaterdag 12 juni 2021

P Politiek

Corona: steun en kansen voor ondernemers

Op 1 juni mogen terrassen, strandtenten en horeca weer open. De Wassenaarse VVD is blij met deze stap. Natuurlijk voorzichtig en met in achtneming van alle richtlijnen, maar de extra vrijheid en de mogelijkheid om te ondernemen voor onze winkeliers en horeca is belangrijk. Ook in ons dorp is de economische schade helaas enorm!

Tijdens het laatste debat in gemeenteraad over de Coronacrisis heeft de VVD daar ook bij stilgestaan. Op initiatief van de VVD, samen met PvdA en D66, worden de openingstijden en venstertijden van winkels blijvend verruimd, terrassen waar mogelijk vergroot en krijgen ondernemers kwijtschelding van precariobelasting tot einde van het jaar. Fractievoorzitter Laurens van Doeveren; “ Onze ondernemers verdienen dat steuntje in de rug en zijn keihard nodig om ons centrum, de Wassenaarse Slag en waar dan ook, aantrekkelijk te houden voor ons allemaal. Ik hoop van harte met extra kwijtschelding en de versoepelde maatregelen we nu vooruit kunnen kijken. De ondernemers op het strand hebben er in elk geval zin in”.

Daarnaast is de anderhalve meter samenleving de komende tijd een feit. De Gemeente moet ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen. De verruimde openingstijden en terrassen zijn voorstellen om spreiding van mensen zo goed mogelijk te faciliteren. De ondernemers moeten hun boterham kunnen verdienen. In de aankomende periode zet de gemeente acht strandcoaches in. Deze zijn bedoeld om alles in goede banen te leiden zodat ons geliefde strand niet meer hoeft te worden afgesloten.

Maar in deze moeilijke tijden dienen zich aan kansen aan. In gesprek met de strandtent ondernemers op de Wassenaarse Slag kwam naar voren dat zij graag het hele jaar hun strandtenten willen openhouden. In deze financieel zware tijden willen ze dit jaar aan het einde van het seizoen hun strandtenten laten staan om kosten te besparen. Uiteindelijk moet de provincie hier toestemming voor geven.

De VVD denkt graag in mogelijkheden: is het dan niet mooi om als proef de strandtenten ook in de winter open te laten zijn. Als blijkt dat het een succes is kunnen we verder met de jaarrond exploitatie op het strand. De eigenaar van Sport is al bezig met de voorbereidende werkzaamheden om een vergunning aan te vragen. De VVD kijkt met belangstelling naar dit initiatief en steunt dit van harte.

Wilt u ook meedenken en meedoen over de koers van de lokale VVD? Word lid van de VVD.

VVDwerkbezoek

Fotocredit: Anton Overklift