zaterdag 20 augustus 2022

N Nieuws

2019 succesvol jaar voor de bibliotheek

Het jaarverslag van de bibliotheek is uit. De publicatie was vanwege de urgentie van alle berichtgeving rondom het coronavirus even uitgesteld. 2019 laat weer een groei zien van het aantal bezoekers, het aantal verkochte filmkaartjes, het aantal vrijwilligers en ook het Taalhuis is weer groter geworden. Aan die groei van de huiskamer van Wassenaar en Voorschoten is abrupt een einde gekomen door COVID-19. Er is alternatieve dienstverlening ontwikkeld, desondanks nemen de zorgen over de financiële situatie toe.

Het totaal aantal bezoekers in 2019 is met 3% gestegen naar 303.944 per jaar. Deze groei is voor rekening van de vestiging Wassenaar. Doordat de bibliotheek in Voorschoten in de zomervakantie om efficiencyredenen voor het eerst een zomerrooster heeft gehanteerd, vond daar een kleine daling plaats ter hoogte van 1%. Waar de bezoekersaantallen stijgen, is er helaas nog steeds sprake van dalende ledenaantallen, in lijn met het landelijke beeld.

Het filmhuis werd goed bezocht, weer een beetje meer dan in 2018. Voor de ruim 475 filmvoorstellingen mocht de bibliotheek 17.506 bezoekers ontvangen, waarvan 1.767 specifiek de Filmclub bezochten. De Filmclub komt elke donderdagmiddag bijeen en biedt een vooral ouder publiek de mogelijkheid voor een kleine prijs een dvd te bekijken en elkaar te ontmoeten. Buiten de reguliere programmering werden nog eens 755 bezoekers verwelkomd voor o.a. kinderpartijtjes en scholenbezoeken.

Ook het Taalhuis is weer gegroeid. Vanwege de goede aansluiting bij de lokale doelgroep en de kwaliteit van de lessen, besloten de gemeenten Voorschoten en Wassenaar alle taalondersteuning voor volwassenen onder te brengen bij het Taalhuis van de bibliotheek. Met als gevolg dat in september zowel in Voorschoten als in Wassenaar een tweede taalklas is gestart. Nieuw in 2019 was het Taalcafé in Voorschoten. Wekelijks op vrijdag kunnen mensen elkaar ontmoeten en in het Nederlands met elkaar praten onder begeleiding van een enthousiaste groep vrijwilligers. De gespreksonderwerpen komen in overleg tot stand en iedereen mag meepraten. Zodra de maatregelen het mogelijk maken start ook in Wassenaar het Taalcafé. Naast het aantal taalklassen is ook het aantal taalvragers en het aantal taalvrijwilligers toegenomen tot 242 taalvragers en 126 vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers geen bibliotheek. Het totaal aantal vrijwilligers dat voor Voorschoten en Wassenaar werkt, is opgelopen van 209 tot 242. Met 10 fte medewerkers in dienst is de grens van het aantal vrijwilligers dat begeleid kan worden nu bereikt. Door COVID-19 laat de toenemende groei nu een abrupte periodieke daling zien. Maar de bibliotheek heeft niet stil gezeten en is eigenlijk niet dicht geweest. Al op de eerste dag van de opgelegde sluiting heeft de bibliotheek een Boekenservice aangeboden. Bestellingen konden worden opgehaald bij de bibliotheek, of worden thuisgebracht.

Deze service heeft veel waardering van de leden gekregen. Ook is de huiskamer op een digitale manier voortgezet in de vorm van De Digitale Huiskamer. Beide vormen van alternatieve dienstverlening kunnen ook in de toekomst worden doorgezet. De thuisbrengservice voor mensen die niet naar de bibliotheek kunnen komen was al actief in de vorm van bibliotheek-aan-huis, en heeft nu meer afnemers gekregen. En De Digitale Huiskamer blijft een nieuw online kanaal dat inwoners van Voorschoten en Wassenaar een podium geeft om lokaal publiek te bereiken met bijvoorbeeld lezingen of filmpjes.

Inmiddels is de bibliotheek weer beperkt open, en wordt de openstelling als alles goed gaat steeds verder uitgebreid. Het Filmhuis vertoont vanaf 2 juni weer films, met maximaal 15 filmkijkers in de zaal. Ondertussen is er veel zorg over de financiële situatie. Die zorg was er al door de relatief lage subsidie, maar wordt door de inkomstenderving van de afgelopen maanden nog meer bevestigd. Temeer we voorlopig slechts met beperkte bezoekersaantallen mogen werken, waardoor bijvoorbeeld het kostendekkend draaien van films een uitdaging wordt. Bovendien is de bibliotheek voor het draaien van films afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.