donderdag 02 december 2021

P Politiek

PvdA: College het spoor bijster in Kerkehout

Elk jaar legt de PvdA fractie haar oor te luister bij de buurtvereniging Kerkehout en al enkele jaren wordt hierin de wens van een eigentijds verenigingsgebouw besproken. Vorig jaar zijn de plannen in een stroomversnelling geraakt en is samen met de Sportvereniging Wassenaar en met ondersteuning van de Wassenaarse Bouwstichting een plan gemaakt om met inlevering van een voetbalveld voor woningbouw een multifunctionele accommodatie te bouwen waarin de SV Wassenaar, de buurtvereniging en inwoners gebruik van kunnen maken.

Het wordt tijd want de huidige accommodaties zijn al lang afgeschreven en niet meer van deze tijd. Een goed burgerinitiatief dat met financiële ondersteuning van de gemeente van € 30.000 verder zou kunnen worden uitgewerkt en waarin het mes niet aan twee maar wellicht aan 3 kanten snijdt. 

Gelopen koers zou je denken, Helaas zijn de wegen van dit College ondoorgrondelijk en kreeg de Commissie sociaal domein een afwijzend besluit voorgeschoteld. Reden; weliswaar een fantastisch plan maar er zijn geen ambtenaren om het te ondersteunen. Een onbegrijpelijk redenering omdat daarom ook niet om werd gevraagd. Een argumentatie die dus kant noch wal raakt. Nee, het ligt anders, kennelijk bestaat er in dit College niet de politieke wil om de benodigde investeringen in deze wijk te doen en een stap te zetten tegen het schreeuwend tekort aan sociale woningen en woningen voor middeninkomens in Wassenaar. Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, helaas, het is dit College niet gegeven. Ook een opmerkelijke beslissing omdat in de praktijk steeds blijkt dat de coalitiepartijen, op de VVD na, meestal een geheel andere mening zijn toegedaan. De vraag is dus of dit College haar politiek antenne in de coalitie wel juist heeft afgesteld?

De verwachting is dat de Raad als het hoogste orgaan de zoveelste valse noot van dit College zal corrigeren. Gelukkig maar want alleen zo is er in deze collegeperiode nog wat te bereiken in Wassenaar. Hopelijk zal de VVD ook inzien dat ‘doen’ ook betekent dat mooie initiatieven van inwoners een serieuze behandeling en afweging verdienen.
De PvdA vertrouwt erop dat de gehele gemeenteraad het College tot de orde zal roepen. In het belang van Wassenaarders.

pvda 1590939241319 Kerkehout

Bijschrift foto:
De PvdA fractie (van links naar rechts) Inge Bunte, Henri van Smirren, Marvin van der Nat en Jan van Noort.