zaterdag 25 september 2021

P Politiek

D66: Wassenaarse woningbouw komt maar moeilijk van de grond…

De twee burgerinitiatieven op de agenda van de raadscommissies van vorige week gingen over wooninitiatieven. Een woonproject voor oudere Wassenaarders “de Stokstaartjes” en een initiatief uit Kerkehout om wijk- en sportaccommodaties samen te voegen en daarbij woningbouw te betrekken. In beide commissies heeft D66 het college opgeroepen haar taak als hoeder van het algemeen belang in te vullen door als grondeigenaar betaalbare woningbouw mogelijk te maken.

Maar liefst vier maanden geleden riep D66 het college op om “de woondossiers om te zetten in daden”. Dat was medio februari in een bijdrage in deze krant en het was voor de fractie van D66 het voorlopige sluitstuk van een traject dat startte met een motie in november vorig jaar. De toen op initiatief van de fractie van D66 ingediende motie werd met informatiebrief nr. 8 begin februari afgewikkeld. Helaas bleek de informatiebrief van het college naar aanleiding van die motie geen concreet antwoord te geven op de hoofdvraag: wat te doen met de gemeentewerf, de locatie Deijlerschool en de sportvelden in Kerkehout. Het college-advies rond de Stokstaartjes en het college-advies met de concrete afwijzing van het burgerinitiatief Kerkehout vorige week, hebben de oplossing niet op korte termijn dichterbij gebracht.

Woningnood vraagt om bestuurders die doorpakken. Wassenaar heeft uitdrukkelijk ook behoefte aan middeldure huur, te beginnen bij de bouw voor onze oudere inwoners. Nadat het regeringsbeleid er al meer dan vijf jaar op is gericht ouderen langer thuis te laten wonen, heeft dat ook consequenties voor de zelfstandige huisvesting van deze doelgroep. Door hen passende woonruimte te kunnen bieden, maakt de gemeente het tevens mede mogelijk dat doorstroming op de woningmarkt bevorderd wordt.

Met het “afschaffen van de verzorgingshuizen” zijn meer mogelijkheden tot zelfstandige bewoning voor ouderen een noodzaak. Daarom moet huurruimte beschikbaar zijn in het huursegment “middel dure huur” en wel in het bijzonder met huurprijzen die aansluiten bij de prijsklasse juist boven de inkomensgroep van de sociale huur, zeg maar € 800 tot zo’n € 1100 per maand.

Daarnaast blijft voor D66 de opdracht staan uit het coalitieakkoord: haalt het college de 25% sociale huur naast de zo broodnodige middel dure woonruimte voor zowel oud als jong?

D66 roept het college nogmaals op: zet nu krachtig regie en realisatie op woningbouw voor jong en oud, middelduur en sociaal. Kortom: pak als grondeigenaar die regierol en waar dat kan: zeker met de woningbouwcoöperaties hier in het dorp!

De D66 fractie