vrijdag 16 april 2021

K Kunst & cultuur

Het bijzondere verhaal van Broeder Mattheus

Het is een zonnige ochtend als ik telefonisch een gesprek voer met broeder Mattheus. Hij verblijft op dat moment bij de broeders van Sint Jan in Rimont vlakbij Châlon-sur-Saône in het zonnige Frankrijk, terwijl ik geniet van de Nederlandse zon.

Broeder Mattheus werd op 27 april 1974 geboren als Matthijs van Dorp. Hij bracht een groot deel van zijn jeugd door in Wassenaar en bezocht daar enkele jaren de Nutsschool en vanaf zijn dertiende jaar het Rijnlands Lyceum, alwaar hij zijn VWO diploma behaalde.

Matthijs, zoals hij toen nog genoemd werd, groeide samen met zijn broer op in een niet religieus gezin. Zijn vader werkte bij Shell, waardoor het gezin ook enige tijd in het buitenland woonde. De ouders van broeder Mattheus wonen nu nog steeds in het ouderlijk huis in Wassenaar, dat zij altijd hebben aangehouden.
De vraag, die vrijwel direct in het gesprek rees, was hoe het leven van een jongen uit een niet religieus gezin zo kon lopen, dat hij zich geroepen voelde om toe te treden tot een Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap.

Broeder Mattheus vertelde, dat hij zich als jong volwassene aangetrokken voelde tot spiritualiteit. Hij dacht zijn weg daarin te kunnen vinden binnen de ‘new-age’ beweging. Echter na enige tijd kwam hij tot het besef, dat dit voor hem niet de goede weg was.

“Bij deze vorm van spiritualiteit wordt als het ware uit een verkeerd vaatje getapt”, aldus broeder Mattheus “Het is erg gemakkelijk om te verzanden in een sterk egocentrische levenswijze en om verantwoordelijkheden af te wijzen.”

“Binnen het geloof gaat het niet om persoonlijk belang, maar om het dienen. En om het houden van God en je naasten. Er kunnen geen carrière stappen binnen de Kerk gemaakt worden. Je gaat dààr heen, waartoe je geroepen wordt.”

“Binnen het christelijke geloof draait het ook niet alleen om ons leven hier op aarde, maar juist ook om het leven in het hiernamaals.
God staat centraal en niet de persoon zelf. Daarom heb ik nu, door de eeuwige gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af te leggen, mijn leven volledig aan God toegewijd.”

Na zijn minder goede ervaringen met de new-age beweging zwoer Matthijs zijn interesse in de spiritualiteit lange tijd af. Hij werd IT consultant, had een goede baan met een bijbehorend salaris, een eigen huis en een mooie lease auto. Volgens eigen zeggen was hij ‘van God los’.

Tot het moment, dat de interesse in de spiritualiteit toch weer om de hoek kwam kijken. Hij zocht in de geschriften en boeken van de verschillende religies naar een rode draad, die dan voor hem ‘God’ zou moeten belichamen.
In 2002 werd Matthijs door een kennis gevraagd om tijdens het pinksterweekend mee te gaan naar een heilige mis, die in de Jaap Eden hal werd opgedragen aan duizenden gelovigen. Het was de eerste keer dat Matthijs een katholieke mis bijwoonde. Tijdens deze mis ging hij ter communie en ontving een hostie. Dat dat eigenlijk niet was toegestaan als niet gedoopte, wist hij toen nog niet.

“Na het ontvangen van de communie stond mijn hart meteen in vuur en vlam. Op dat moment wist ik zeker, dat dit de weg was, die ik moest gaan.”

In oktober 2002 werd Matthijs gedoopt en gevormd en toen werd zijn roeping nog sterker. Matthijs trad toe tot de religieuze geloofsgemeenschap van Sint Jan in Enschede. Toch bleek deze stap iets te vroeg gezet te zijn. Na een periode als postulant en een periode van een half jaar als novice in Frankrijk, keerde Matthijs in 2006 terug naar Nederland om aan het Groot- Seminarie in Den Bosch te gaan studeren. Na vier jaar op het seminarie werd hem duidelijk dat zijn roeping toch ècht bij de broeders van Sint Jan lag. Matthijs besloot hieraan gehoor te geven en keerde terug naar de broeders, waar hij broeder Mattheus werd.

“Mijn ouders stonden in eerste instantie wel wat vreemd te kijken, toen ik hen van mijn keuze vertelde”, aldus broeder Mattheus “ het was natuurlijk ook niet gemakkelijk en ze zagen me een stuk minder toen ik toetrad tot de geloofsgemeenschap.”  “Nu zijn mijn ouders er heel blij mee en ik zie, dat mijn moeder zich nu ook actief inzet in de Kievietkerk. Dat waardeer ik enorm.”

Op 27 juni a.s. zal broeder Mattheus priester gewijd worden in Frankrijk. Waarschijnlijk zal dat in verband met de corona regels in de buitenlucht plaatsvinden bij het buitenaltaar in de grote tuin van de priorij.
Daarna zal broeder Mattheus gaan wonen bij de broeders van Sint Jan in Den Haag. Vanuit deze geloofsgemeenschap gaat hij zich inzetten voor verschillende parochies.
“De broeders van Sint Jan zijn breed inzetbaar”, aldus broeder Mattheus. “In India bekommeren zij zich bijvoorbeeld om kinderen, die met HIV besmet zijn, in Afrika wordt er les gegeven en hier in Den Haag wordt de gemeenschap gevraagd zich onder andere in te zetten voor de parochies.  Wij zijn er om te dienen.”

Als de Corona maatregelen het toelaten zal broeder Mattheus deze zomer ook voorgaan in de heilige mis in Wassenaar.