zondag 18 april 2021

P Politiek

HartvoorWassenaar: Kerkehout

Kerkehout: 2 jaar geleden voor de verkiezingen alle straten gezien en iedere brievenbus gevuld met een HartvoorWassenaar flyer.
Een gemeenschap met een Hart. Weinig kapsones. Gezond wantrouwen naar de andere kant van de N44.

Een beetje geïsoleerd. En mensen vertellen me dat ze daar wel wat blij om zijn.

De buurtvereniging heeft verreweg de beste website van het dorp. Enorm actief. Regelmatig nieuws. Een gemeenschap in balans, en dat moet je steunen. En woningen in Kerkehout moeten voor Kerkehouters blijven.

Hun initiatief
In Wassenaar kun je als bewoner(s) een initiatief bij de gemeenteraad indienen. De gemeenteraad kijkt er naar, Burgemeester en Wethouders kijken er naar. En de raad besluit dan wat met het initiatief gaat gebeuren.

Dit heet "burgerinitiatief". Vanuit Kerkehout is het burgerinitiatief genomen om een stukje van de sportterreinen vrij te maken voor bebouwing. Dat lijkt te kunnen. De sportfaciliteiten blijven voldoende en het vrijgekomen stuk grond wordt gebruikt om de verenigings-, buurt- en sportfaciliteiten te verbeteren en gemeenschappelijk te maken.  En er kunnen dan ook nog 30 tot 40 woningen worden gebouwd, waarvan een deel voor ouderen die toch al in de buurt wonen. Maak je ook weer woningen vrij voor jonge gezinnen. Toen wij het voor het eerst hoorden waren we enthousiast. Vooral ook omdat ten minste 80% van de Kerkehouters het steunt.

Verantwoordelijk voorstel
Het voorstel maakt dat het de gemeente geen geld kost. De hele investering wordt door derden gedaan, de huren worden fatsoenlijk, en de gemeente krijgt ook nog wat geld voor de grond die ze verkoopt. En zo maar een mooi aantal woningen er bij. De buurtvereniging heeft om €30.000 steun gevraagd voor het onderzoek. Een klein bedrag om een plan te brengen naar uitvoerbaarheid.

Burgemeester en wethouders
Het door de VVD geleide college raadt het voorstel af!! Ze hebben hun handen vol aan hun eigen plannen en geen capaciteit om het plan te begeleiden.
We zijn werkelijk verbijsterd. Zo sla je een mooi initiatief, wat al jaren besproken wordt met de gemeente, uit het hart van je eigen bevolking, helemaal dood.

HartvoorWassenaar
Er zijn partijen in de raad die het college willen dwingen het initiatief te ondersteunen en de €30.000 vrij te maken. Wij willen dat de steun wordt gegeven. Wij houden van initiatieven van ons eigen. En zeker als het een zinnig en mooi initiatief van de buurt zelf is.

HartvoorWassenaar, Henri Hendrickx
Solide, voor een mooi dorp.