zaterdag 12 juni 2021

P Politiek

VVD: We vergeten niemand. Bouwen voor iedereen!

In onze regio is er een grote vraag naar extra woningen. De Wassenaarse VVD wil bouwen op bestaande locaties in Wassenaar, zonder het groene karakter van ons dorp te verliezen! En niet voor één doelgroep, maar voor iedereen.

Rondom het O&O gebouw in Oostdorp loopt nu de aanbesteding om mooie appartementen te realiseren en via een plan ‘Stokstaartjes’ ligt een plan in de gemeenteraad om 21 appartementen voor ouderen te bouwen op het achterste deel van de gemeentewerf. De VVD vindt het een mooi initiatief om op de gemeentewerf woningen te bouwen. In tegenstelling tot de Stokstaartjes kiest de VVD echter voor bouwen voor iedereen. Alleen gezamenlijk kunnen we verder met gemeentegrond die van ons allemaal is. Wij zijn er niet voor groepen die het hardste vragen, maar voor alle inwoners, dus ook voor de 95% van de Wassenaarders die nooit in de raadszaal komt, omdat ze te druk zijn met hun werk, gezin, vrijwilligerswerk of andere bezigheden.

Al sinds de begroting vorig jaar dringt de VVD aan op een integraal plan voor de herontwikkeling van de hele gemeentewerf en het huidige gemeentekantoor. Vorige maand hebben we als VVD samen met de andere coalitiepartijen het initiatief genomen om te kijken of de ambtenaren naar de Paauw kunnen verhuizen. Zo spelen we de gemeentewerf vrij voor woningbouw op een toplocatie. Gefaseerd kan de nieuwbouw hier ook al op afzienbare tijd starten.

Dat geldt ook voor de andere locaties, zoals de Den Deyl school of meer woningen in Kerkehout. Gemeentegrond is van ons allemaal en een gezonde mix aan woningen is hard nodig. Niet voor de enkeling in de Raadszaal, maar voor alle Wassenaarders. We moeten slim met onze grond, onze panden en ons belastinggeld omgaan. Daarom kiest de VVD voor integrale woningbouw, waarbij niemand wordt vergeten.

Samen voor Wassenaar.

Wilt u meedenken over woningbouw? Word lid van de VVD!