donderdag 02 december 2021

N Nieuws

Eerste blauwdruk voor nieuw dorp voormalig vliegkamp Valkenburg

Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft op 26 mei jl. het stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld voor de vijfde, nieuwe kern binnen haar gemeente, op voormalig vliegkamp Valkenburg. De besluitvorming in de gemeenteraad volgt in september. Het college ziet het raamwerk als een goed vertrekpunt voor verdere uitwerking.

Het stedenbouwkundig raamwerk is de eerste belangrijke stap na de ondertekening van de bestuurlijke afspraak op 5 maart door de gemeenten Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf, grondeigenaar van het oud-vliegkamp. Deze bijzondere locatie krijgt hiermee een nieuwe bestemming en draagt bij aan de lokale en regionale woningbehoefte en de economische ontwikkeling van de gemeente.

3.000 – 3.500 woningen

Het Rijksvastgoedbedrijf gaf KCAP opdracht om een ontwerp te maken voor het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel van locatie Valkenburg. Dit loopt vanaf het hangaargebied tot aan de N206. Hier komen 3000 tot 3500 woningen en het centrum van het nieuwe dorp. Een deel van dit gebied is in eigendom van gebiedsontwikkelaar BPD, waarmee de plannen zijn afgestemd. Het raamwerk geeft de hoofdstructuren van wegen, water en groen weer met flexibiliteit voor toekomstige ontwikkelingen. Het schetst de ruimtelijke inpassing van een duurzame en inclusieve omgeving waar uiteindelijk zo’n 12.000 tot 13.500 nieuwe inwoners zullen wonen, werken en recreëren.

Aandacht voor rijke verleden
Het plan is gemaakt met veel aandacht voor het rijke verleden van het gebied. Dit is onder andere terug te zien in een bevaarbaar krekenlandschap. Daarnaast vormen de voormalige landingsbanen een verbindend assenkruis dat het dorp verbindt met het omliggende landschap. De korte landingsbaan verbindt de kust en de polder en de lange landingsbaan de Oude Rijn met het open landschap richting Wassenaar. Het assenkruis van de landingsbanen zal ook dienen als centrum van het gebied. Karakteristieke plekken in het gebied zoals de verkeerstoren en het VIP-gebouw, worden belangrijke oriëntatiepunten. Deze tastbare elementen geven het gebied een eigen karakter.

Buurten en voorzieningen
Dit deel van de nieuwe kern krijgt drie karakteristieke buurten met voor iedereen plek: alleenstaanden, ouderen, starters en gezinnen met kinderen. Aan de korte landingsbaan en op de kruising van de banen is ruimte voor winkels, scholen, horeca, zorginstellingen en een kerk. De voorzieningen komen daar waar de meeste mensen komen wonen, nabij de haltes van hoogwaardig openbaar vervoer. Het totaal aantal van 5.600 woningen zal gefaseerd, in een periode van 10 tot 15 jaar, gebouwd worden.

Dorps

Katwijk blijft focussen op een dorpse sfeer. Wethouder Gerard Mostert: “Het is goed dat er nu een mooi vertrekpunt ligt voor locatie Valkenburg. We willen snel en betaalbaar bouwen, dat komt hiermee een stuk dichterbij. We werken nu samen verder aan de uitwerking van de plannen, waarbij voor ons het uitgangspunt is dat er een dorps karakter moet ontstaan.”

Planning
Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelen zelf geen woningen, maar faciliteren de woningbouw met planvorming en ruimtelijke procedures. Het stedenbouwkundig raamwerk biedt de basis voor het bestemmingsplan. De planning is erop gericht om het bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 vast te stellen. Daarna start het Rijksvastgoedbedrijf met de verkoop van grond. Het stedenbouwkundig raamwerk en het profielenboek voor de openbare ruimte zijn in te zien via: www.rijksvastgoedbedrijf.nl/valkenburg of op de website van Katwijk.

Online participatiebijeenkomst

Het stedenbouwkundig raamwerk is nu voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover in gesprek gaat en na de zomer een besluit zal nemen. Op woensdagavond 17 juni om 19.30 uur houden we een online participatiebijeenkomst waarin het Rijksvastgoedbedrijf en KCAP, makers van het stedenbouwkundig raamwerk, meer uitleg geven over de plannen. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van Katwijk, www.katwijk.nl/locatievalkenburg.