zondag 07 maart 2021

N Nieuws

Wassenaar kiest voor vitaliteit en veiligheid van ouderen

In Wassenaar start binnenkort het project Vitaliteit en Veiligheid voor ouderen. Door de samenwerking op te zoeken met verschillende organisaties en disciplines, wil de gemeente het aantal valongelukken onder ouderen verkleinen en de veiligheid in huis vergroten. Het project is een initiatief van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO) en wordt uitgevoerd door de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW).

Rudolf van Flier, voorzitter van de FWO: “Ik ben ontzettend blij dat de gemeente ons idee heeft opgepakt. Het is door SMOW uitgewerkt tot een werkbaar actie plan. Ik ben ervan overtuigd dat ouderen gebaat zijn bij deze aanpak. Door de kans op valongelukken te verkleinen, verkleinen we het risico op sociaal emotioneel leed.”

Getrainde vrijwilligers gaan op huisbezoek bij 67-plussers
De uitvoering van het project ligt bij de SMOW. Deze organisatie zet getrainde vrijwilligers in voor huisbezoeken aan een brede doelgroep ouderen van 67+. Deze huisbezoeken vonden voor de coronacrisis ook al plaats en worden, zodra dat kan, aangevuld met zogenaamde huisscans. Om te beginnen kijkt de vrijwillige adviseur mee welke aanpassingen er in huis kunnen worden gedaan die een val voorkomen en de veiligheid vergroten. Daarnaast vertelt de vrijwilliger welke valpreventietrainingen en reguliere sport- en bewegingsactiviteiten er zijn. Deze activiteiten worden vaak in groepsverband gegeven en hebben daardoor ook een positief effect op het sociale welzijn. SMOW werkt intensief samen met huisartsen, fysiotherapeuten, de GGD, reguliere sportverenigingen en lokale ouderenorganisaties.

Een valongeluk zit in een klein hoekje, maar heeft grote impact
Een kwart van de ouderen valt een keer. De belangrijkste oorzaak van vallen is een gebrek aan beweging, een verminderde conditie, spierkracht of evenwicht. Na een valongeluk nemen de fysieke en de mentale gezondheid vaak nog verder af. De gevallene heeft pijn, voelt zich onzeker, beweegt minder of voorzichtiger en komt soms ook minder buiten. Kortom, een neerwaartse spiraal met grote persoonlijke én maatschappelijke impact.

zorgenwelzijn

Opbrengsten van het project
Het voorkomen van valongelukken, heeft allereerst een positief effect op de ouderen zelf. “Maar we verwachten ook minder overbelaste mantelzorgers, meer mensen die zich in het openbaar vervoer kunnen redden en uiteindelijk ook minder eenzaamheid. Want als je zekerder bent in bewegen, durf je er meer op uit te gaan”, aldus wethouder Lia de Ridder. Bovendien moet het project nieuwe kennis opleveren. Aan de deelnemers wordt gevraagd of deelname aan preventietrainingen en reguliere sportactiviteiten geregistreerd en gemonitord mag worden. Op deze manier worden de opbrengsten van het project in beeld gebracht.

Innovatiebudget
De kosten van het project worden betaald uit het innovatiebudget van de gemeente Wassenaar. Het innovatiebudget is in het coalitieakkoord beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten, die op een vernieuwende manier gezamenlijk met de maatschappelijke partners worden opgezet.