zondag 09 mei 2021

P Politiek

CDA: stop stijging afvaltarieven

De uitbraak van het Corona virus heeft laten zien dat het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval echt van vitaal belang is. Onze afvalophalers hebben er werkelijk alles aan gedaan om het inzamelen van het huishoudelijke afval zo goed mogelijk door te laten gaan. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “De medewerkers van Avalex verdienen hiervoor echt een enorme pluim. Door de inzet van de medewerkers is het allemaal uitstekend verlopen en ook nu.”

In de gemeenteraad spreken we veel over afval. Het gaat dan vaak over de toekomstige afvalverwerking. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Te weinig wordt er gesproken over de vervuiler betaalt als we het over afval hebben. Nu betalen veel dorpsgenoten veel geld voor hun afvalinzameling. Dorpsgenoten die heel weinig afval produceren en ook nog eens dat beetje dat ze produceren volledig gescheiden aanleveren. Zij betalen evenveel als huishoudens die heel veel afval produceren en nauwelijks hun afval gescheiden aanleveren. Dat is natuurlijk niet eerlijk.”

Bij de behandeling van de begroting van Avalex in de gemeenteraad, blijken de afvaltarieven met maar liefst 8% te gaan stijgen. Dat heeft te maken met stijgende verwerkingstarieven, loonkosten en de dalende grondstofprijzen. Het CDA heeft in de Raad ingebracht dat het verstandig is om nog eens goed naar het serviceniveau van Avalex te kijken. Aan het huidige hoge serviceniveau hangt immers ook een fors prijskaartje voor alle Wassenaarders. Het restafval wordt op dit moment elke twee weken opgehaald en het groente, fruit en tuinafval (GFT) wordt 7 maanden van het jaar wekelijks opgehaald. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: ”Wij vragen ons af of het niet een tandje minder kan met het ophalen van het GFT. Kunnen we niet voor een langere periode toe naar elke twee weken? Dat scheelt zo weer een paar tientjes in de afvalstoffenheffing per huishouden. Huishoudens die hier niet genoeg aan hebben kunnen dan tegen betaling een extra groene container aanvragen.”

De CDA-fractie vindt het sowieso belangrijk dat iedereen zelf zijn uiterste best doet om minder afval te produceren en maximaal afval te scheiden. Niet alleen het GFT uit het restafval, maar ook het plastic of metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) uit het restafval. Ronald Everard: “Hoe meer en beter we dit doen, hoe minder er in onze containers zit, hoe minder er verbrand hoeft te worden. Dit is beter voor het milieu en het scheelt in de kosten. Samen maken we het verschil.”

containers Ronald Everard

CDA-fractievoorzitter Ronald Everard.