dinsdag 18 mei 2021

P Politiek

VVD: samen werken aan betere Jeugdzorg

Na enkele digitale bijeenkomsten komen de woordvoerders van de Commissie Sociaal domein op woensdag 1 juli weer fysiek bijeen in Raadhuis De Paauw. Vanwege de corona maatregelen zijn belangstellenden helaas nog niet welkom.

In deze vergadering wordt de Commissie bijgepraat door de Wassenaarse Adviesdienst Sociaal Domein en bespreken de leden onder meer de schuldhulpverlening en de jeugdzorg. Onderwerpen waar een deel van de Wassenaarders, in meer of mindere mate, mee te maken heeft.

De Adviesdienst Sociaal Domein geeft als onafhankelijk orgaan advies aan de gemeente, het college en de raadsleden over de diverse onderwerpen die spelen in het sociaal domein. Voor de VVD is dit een waardevolle toevoeging bij de besluitvorming.

De Jeugdhulp is een punt dat bij de VVD constante aandacht heeft. De VVD wil dat Wassenaarse jeugd gezond, veilig en gelukkig opgroeit. Helaas is er een aanzienlijk aantal kinderen dat gebruik maakt van jeugdhulp. ADHD, dyslexie, psychische problemen, instabiliteit in het gezin, echtscheidingen en trauma's bij kinderen uit andere landen zijn enkele voorbeelden die tot een beroep op jeugdzorg leiden. Sommige ouders onttrekken zich na de diagnose en de start van het behandeltraject bij jeugdzorg van hun eigen verantwoordelijkheid. Dat is volgens de VVD niet het pad om de problemen op te lossen. Zonder betrokkenheid worden trajecten intensiever, kostbaarder en is soms ook de "zware jeugdhulp" onafwendbaar.

De VVD vraagt aan de wethouder om de hulp aan jongeren adequaat en efficiënt te organiseren. In de eerste plaats op een zo laag mogelijk niveau. Tijdige begeleiding voorkomt dat zware, zeer kostbare, trajecten nodig zijn. Dat vraagt wel inspanning van een groot aantal betrokkenen. Op de eerste plaats de ouders/verzorgen; zij zijn en blijven als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar ook scholen, sportclubs en de huisarts spelen een belangrijke rol. En daarbij mag uiteraard de jeugdige zelf, zeker als deze al wat ouder is, niet vergeten worden. De VVD zal er bij de wethouders op aandringen om met al deze partijen in gesprek te gaan om problemen zo snel mogelijk en adequaat op te pakken. De VVD wil dat mét elkaar en niet óver elkaar gesproken wordt. Een strakke, menselijke aanpak biedt volgens de VVD de beste kansen om jeugdigen met problemen snel weer een gelukkige jeugd te geven.

Meedenken over de koers van de Wassenaarse VVD? Word lid! Kijk op wassenaar.vvd.nl