woensdag 12 mei 2021

N Nieuws

Evenementen per 1 juli 2020

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. Deze versoepeling per 1 juli komt voor veel mensen die een evenement willen organiseren als een aangename verrassing. Maar ook voor gemeenten en andere overheidsdiensten is dit een onverwachte ontwikkeling.

De gemeente Wassenaar neemt aanvragen voor evenementen vanaf 1 juli weer in behandeling. Zoals de minister-president al heeft aangegeven, betekent de versoepeling echter NIET dat er dan ook al meteen weer evenementen kunnen worden gehouden. Ook voor evenementen gelden namelijk de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en bij de meeste evenementen moeten bezoekers een zitplaats hebben. Dit brengt extra uitdagingen met zich mee bij het organiseren van een evenement en ook bij het toetsen en beoordelen van een evenementenvergunning. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden.

Landelijk toetsingskader
Aanvragen voor een evenementenvergunning worden getoetst aan een landelijk integraal toetsingskader en de regels uit de noodverordening. Het toetsingskader en de nieuwe noodverordening zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De verwachting is dat deze vanaf 1 augustus beschikbaar zijn. Dan is voor een organisator, die verantwoordelijk is voor het naleven van de nieuwe eisen, meer bekend waar bij het organiseren rekening mee gehouden moet worden en welke maatregelen vereist zijn.

Houdt rekening met 6 weken
Al met al zal de behandeling van een aanvraag om een “corona 2020-evenementenvergunning” langer gaan duren dan voorheen. Voor de behandeling van een aanvraag moet rekening worden gehouden met een periode van minimaal 6 weken. We doen er alles aan om vergunningen zo snel mogelijk te verlenen. De aanvraagprocedure verloopt via de reguliere weg.

Organiseert u een buurtbarbecue of buurtfeest?
Voor het organiseren van een buurtbarbecue of buurtfeest heeft u geen vergunning nodig. U moet er wel een melding van doen. Wij vragen u daarom om contact op te nemen met de gemeente als u een dergelijk feest organiseert. Wij denken graag met u mee over wat er wel en niet kan.

Per 1 juli gelden de volgende algemene regels:

Algemene regels voor binnen

  • 1,5 meter afstand bewaren;
  • maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel);
  • geen maximumaantal personen als er vaste zitplaatsen zijn, met reservering en gezondheidscheck vooraf;
  • in locaties met doorstroom van bezoekers, winkels, musea, bibliotheken en andere geldt geen maximumaantal personen, wel de 1,5 meter afstand.

Algemene regels voor buiten

  • 1,5 meter afstand bewaren;
  • maximaal 250 personen (exclusief personeel);
  • in de horeca moet altijd gewerkt worden met een vaste zitplaats;
  • geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • in buitenlocaties met doorstroom van bezoekers, zoals dierentuinen, pretparken geldt geen maximumaantal personen per ruimte maar wel de 1,5 meter afstand.